Oznámenie 3196 – WYP o vyhlásení výzvy na predkladanie ponúk

Výzva na predkladanie ponúk na realizáciu stavby cyklochodníka v okolí mesta Spišská Belá realizovaného v rámci projektu: “Historicko-kultúrno-prírodná cesta okolo Tatier – 2.etapa-mesto Spišská Belá”, zverejnená vo vestníku č.52/2017- 14.03.2017 na stránke Úradu pre verejné obstarávanie .

Názov prílohy Odkaz
SKM_754e17031511290 Stiahnuť

Môže Vás zaujímať...

Oznámenia
X