hocico...
Úradná tabuľa
Počet zobrazení 52

Odvolanie času zvýšeného nebezpečenstva vzniku požiaru pre územný obvod okresu Kežmarok

Okresné riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru v Kežmarku v súlade s § 21 písm. o) zákona č. 314/2001 Z. z. o ochrane pred požiarmi v znení neskorších predpisov a § 2 ods. 1 vyhlášky MV SR č. 121/2002 Z. z. v znení neskorších predpisov listom zn. ORHZ-KK1-261-006/2018 zo dňa 04.07.2018 odvoláva čas zvýšeného nebezpečenstva vzniku požiaru v územnom obvode okresu Kežmarok od 12.00 hod. dňa 4. júla 2018.

Názov prílohy Odkaz
odvolanie času jul2018 Stiahnuť

Najčítanejšie články

Najnovšie články
Menu