hocico...
Úradná tabuľa
Počet zobrazení 182

Návrh VZN č. 8/2021

Mesto predkladá návrh všeobecne záväzného nariadenia č. 8/2021 ktorým sa mení a dopĺňa VZN mesta Spišská Belá č. 7/2020 o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady

Názov prílohy Odkaz
Návrh VZN 8_2021 Stiahnuť

Najčítanejšie články

Najnovšie články