Návrh všeobecne záväzného nariadenia mesta č. 7/2017

V prílohe je zverejnený návrh všeobecne záväzného nariadenia mesta č. 7/2017 o spôsobe náhradného zásobovania vodou a náhradného odvádzania odpadových vôd a zneškodňovaní obsahu žúmp na území Mesta Spišská Belá.

Pripomienky k návrhu nariadenia je možné posielať písomne na adresu Mestského úradu v Spišskej Belej alebo mailom na adrese jneupauerova@spisskabela.sk , a to v lehote do 11. novembra 2017.

Názov prílohy Odkaz
Návrh VZN o náhr. zásobovaní vodou ... Stiahnuť

Môže Vás zaujímať...

Oznámenia
X