Úradná tabuľa
Počet zobrazení 587

Návrh všeobecne záväzného nariadenia mesta č. 5/2017 – na pripomienkovanie

V prílohe je zverejnený návrh všeobecne záväzného nariadenia mesta č. 5/2017 o niektorých podmienkach držania psov na území mesta Spišská Belá.

Pripomienky k návrhu nariadenia je možné posielať písomne na adresu Mestského úradu v Spišskej Belej alebo mailom na adrese jneupauerova@spisskabela.sk , a to v lehote do 27. februára 2017.

Názov prílohy Odkaz
VZN 5-2017 - návrh Stiahnuť
Najnovšie články
Oznámenia
X