Úradná tabuľa
Počet zobrazení 513

Návrh všeobecne záväzného nariadenia mesta č. 3/2017 na pripomienkovanie

V prílohe je zverejnený návrh všeobecne záväzného nariadenia mesta č. 3/2017 o úprave podmienok predaja, podávania a požívania alkoholických nápojov na území mesta Spišská Belá .

Pripomienky k návrhu nariadenia je možné posielať písomne na adresu Mestského úradu v Spišskej Belej alebo mailom na adrese jneupauerova@spisskabela.sk , a to v lehote do 27 februára 2017.

Názov prílohy Odkaz
3-2017- návrh Stiahnuť
Najnovšie články
Oznámenia
X