Návrh všeobecne záväzného nariadenia mesta č. 2/2016 na pripomienkovanie

V prílohe je zverejnený návrh všeobecne záväzného nariadenia mesta č. 2/2016 o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy na žiaka školy a školského zariadenia na rok 2017 v meste Spišská Belá vrátane dôvodovej správy k tomuto nariadeniu.

Pripomienky k návrhu nariadenia je možné posielať písomne na adresu Mestského úradu v Spišskej Belej alebo mailom na adrese jneupauerova@spisskabela.sk , a to v lehote do 10. decembra 2016.

Názov prílohy Odkaz
vzn-2-2016-dotacie-pre-skoly Stiahnuť

Môže Vás zaujímať...

Oznámenia
X