Úradná tabuľa
Počet zobrazení 492

Návrh všeobecne záväzného nariadenia č. 2/2017 na pripominekovanie

V prílohe je zverejnený návrh všeobecne záväzného nariadenia mesta č. 2/2017,ktorým na mení a dopĺňa všeobecne záväzné nariadenie mesta Spišská Belá č. 10/2009 o poskytovaní sociálnych služieb na území mesta Spišská Belá a o úhradách za tieto služby v znení neskorších predpisov.

Pripomienky k návrhu nariadenia je možné posielať písomne na adresu Mestského úradu v Spišskej Belej alebo mailom na adrese jneupauerova@spisskabela.sk , a to v lehote do 27. februára 2017.

Názov prílohy Odkaz
vzn č. 2-2017 - návrh Stiahnuť
Najnovšie články
Oznámenia
X