Jarné upratovanie 05.04., 06.-07.04.2018

V našom meste prebehne počas štvrtka 05.04.2018 zber komunálnych odpadov z domácností s obsahom škodlivých látok, teda tzv. mobilný zber nebezpečných odpadov. Žiadame obyvateľov, aby včas ráno vyložili pred domy odpadové náterové hmoty, rozpúšťadlá, pesticídy, oleje a tuky, batérie a akumulátory, žiarivky a iný odpad obsahujúci ortuť, vyradené zariadenia obsahujúce chlórfuorované uhľovodíky (chladničky, mrazničky atď.) a vyradené elektrické a elektronické zariadenia – elektrospotrebiče (počítače, televízory, monitory, žehličky, práčky, mixéry a pod.).

Zároveň oznamujeme, že počas piatka 06.04.2018 a soboty 07.04.2018, budú kvôli zberu objemnému odpadu pristavené veľkoobjemové kontajnery pre predmety z domácností, ktoré pre ich rozmery nie je možné umiestniť do odpadových nádob. Nebezpečný odpad žiadame nevkladať do pristavených kontajnerov!

Veľkoobjemové kontajnery budú umiestnené na týchto miestach v meste:

 • ulica Družstevná – pri DREPAL-e
 • ulica Tatranská – pri bývalej kolkárni
 • pri Belianskych Kúpeľoch – parkovisko
 • ulica SNP (za bývalým liehovarom)
 • ulica Mierová (pri materskej škole)
 • ulica Letná (pod budovou AT TATRY)
 • ulica Slnečná (pri potravinách p. Gemzu)
 • ulica Krátka pri križovatke s ulicou Novou
 • ulica Osloboditeľov – Slnečná
 • IBV Webera – Kaltsteinova ul.
 • Strážky – za bývalou hasičskou zbrojnicou
 • Strážky – pri trafostanici na Popradskej ul.
 • Strážky – ulica Nad kaštieľom
Názov prílohy Odkaz
JARNÉ UPRATOVANIE 2018 Stiahnuť

Môže Vás zaujímať...