Úradná tabuľa
Počet zobrazení 449

Informácia o začatí správneho konania vo veci vydania povolenia na výrub drevín

Mesto Spišská Belá podľa § 82 ods. 7 zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov, zverejňuje informáciu o začatí správneho konania v ktorom môžu byť dotknuté záujmy ochrany prírody a krajiny.

Názov prílohy Odkaz
Sejut_Ján_dreviny Stiahnuť
Najnovšie články
Oznámenia
X