Informácia o voľnom pracovnom mieste

Mesto Spišská Belá ako zriaďovateľ Základnej školy M. R. Štefánika, Štefánikova 19, Spišská Belá v súlade s § 84 ods. 1 písm. b) zákona č. 138/2019 Z. z. o pedagogických a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov zverejňuje informáciu o voľnom pracovnom mieste pedagóga na 2. stupni ZŠ.

Pedagóg ZŠ M. R. Štefánika Spišská Belá

Môže Vás zaujímať...

Oznámenia
X