Jarná bezpečná jazda, 21.6.2020

Automotoklub v spolupráci s mestom Spišská Belá organizuje automobilovú orientačnú súťaž pre rodičov s deťmi a tiež pre nových záujemcov o automobilové orientačné súťaže. Účelom je naučiť začínajúcich navigátorov orientovať sa v teréne, vodičom zvýšiť zručnosť pri ovládaní motorového vozidla, prispieť k zvýšeniu bezpečnosti cestnej premávky a prispieť k zbližovaniu priaznivcov motoristického športu.

Viac informácií vrátane pravidiel na: www.amkspisskabela.sk
Program súťaže:
Prezentácia bude prebiehať od 10,30 hodiny na parkovisku pri nákladnej železničnej stanici v Spišskej Belej;
10, 45 hod. štart 1.vozidla do jazdy zručnosti + plnenie súťažných prvkov pre posádky
11, 30 hod. štart 1.vozidla do orientačnej jazdy
14, 00 hod. vyhlásenie výsledkov, odovzdávanie cien

Môže Vás zaujímať...

Oznámenia
X