Blíži sa “Deň a noc v Kaštieli Strážky”

*Program podujatia nájdete na konci článku

Noc múzeí a galérií sa už tradične stáva každoročným podujatím (aj) Slovenskej národnej galérie – Kaštieľa Strážky. Snahou tohto celoeurópskeho projektu je – okrem iného – prezentácia kultúrneho dedičstva čo najširšej vrstve spoločnosti. V neposlednom rade je podujatie venované priblíženiu a sprístupneniu rôznych programov či aktivít, ktoré nie sú celoročne striktne spojené s kultúrnymi inštitúciami. Význam týchto projektov je v nemalej miere spojený s budovaním celospoločenskej kultúrnej identity, ktorá v poslednom období nesie znaky klesajúcej tendencie.
Tradičné lektorované prehliadky, tvorivé workshopy a vzdelávacie programy pracovníkov kaštieľa v Strážkach dostanú „nový impulz“ práve v dňoch venovaným Noci múzeí a galérií. Tie v roku 2018 pripadnú na sobotu 19. mája a budú orientované na netradičné zážitky prístupné ako pre „malých“, tak pre „veľkých“ záujemcov. Pravidelné a verejnosťou vyhľadávané klasické prehliadky renesančných priestorov kaštieľa v Strážkach budú návštevníkom dostupné od 10.00 – 17.00 hodiny. Návštevníci budú mať možnosť spoznať osudy šľachtických rodín, ktoré po stáročia formovali dejiny strážskeho „genius loci“. Oboznámia sa so životom výnimočného maliara európskeho falzetu, Ladislava Mednyánszkeho, ktorého maľby sú súčasťou stálej expozície kaštieľa a ktoré sú zároveň dodnes pre mnohých inšpiráciou. Prirodzenou, turistami vyhľadávanou a lektormi neopomínanou témou prehliadok sa stane život a dielo poslednej barónky Margity Czóbelovej, ktorej meno je dodnes vážené a späté práve s priestormi strážskeho kaštieľa. Záujem spoločnosti nepochybne vzbudí pohľad na historický nábytok a pozoruhodnú humanistickú knižnicu, ktorej korene siahajú do 16.storočia a ktorá dodnes obsahuje približne 8500 zväzkov.

„Nádychom originality sa predstavia tvorivé dielne, ktoré nepochybne potešia malých umelcov a ktoré budú prebiehať v dvoch fázach od 10.30 do 15.00 hodiny.“ povedala galerijná pedagogička kaštieľa v Strážkach, Daniela Kostková. V prvej fáze (10.30 – 12.30) sa deti netradične zamerajú na hľadanie a vytváranie zvukov z hudobných nástrojov z bežných vecí, ktoré nás obklopujú a sú súčasťou nášho každodenného života. V druhej fáze (13.30 – 15.00) sa ponoria do sveta textilu. Svoju pozornosť obrátia na techniky viazania a farbenia textilu prírodnými farbivami.

Pracovníci vysunutého pracoviska Slovenskej národnej galérie – Kaštieľ Strážky nezabudli ani na tých najmenších návštevníkov. „Najmenších záujemcov o 15.00 hodine iste poteší Labyrint legiend, prostredníctvom ktorého poblúdia v komnatách kaštieľa a práve pomocou nájdených legiend, skladačiek a indícii zistia odpovede na nevšedné otázky.“ povedala lektorka kaštieľa v Strážkach, Jarka Grigľáková.
Netradičné večerné prehliadky prídu na scénu po 18.00 hodine. Počas minulých ročníkov sa pozornosť divadelných predstavení sústredila na stvárnenie života rodín, ktoré žili v kaštieli v 19. a 20.storočí. Verne predstavili život a osudy rodiny Ladislava Mednyánszkeho a barónky Margity Czóbelovej. Tento rok sa však návštevníci prenesú hlboko do 16.storočia. Nosnou témou tohoročného podujatia sa stane rodina Horváth – Stansith (Stančič). O jedinečné stvárnenie divadelného predstavenia sa postarajú ochotnícky herci z Malého Slavkova, ktorých neobyčajné výkony a talent prilákali v predchádzajúcich rokoch mnoho záujemcov. Netradičné divadelné predstavenie hry s názvom Rytier bez meča herci odohrajú o 18.00, 19.30, 21.00 a 22.30 hodine.
Ešte nie ste rozhodnutý? Je to veľmi jednoduché. Tak ako po minulé roky, tak aj tento ročník podujatia Noci múzeí a galérií 2018 ponúkne spoločnosti bohatý a jedinečný program, ktorý sa bude niesť v znamení detského smiechu, fantázie, spontánnosti a nevšedného kultúrneho zážitku. Stačí prísť a nenechať si takéto atraktívne podujatie ujsť.

Autor článku: Lukáš Lisý

Deň a noc múzeí a galérií – Kaštieľ Strážky

sobota 19. 5. 2018

Slovenská národná galéria Kaštieľ Strážky má dvere svojich expozícií otvorené od 10.00 – 24.00 hod. Počas celého dňa je pripravený bohatý program pre širokú verejnosť, na všetky programy platí bezplatný vstup.

10.00 – 17.00 hod. Lektorované prehliadky pre verejnosť v polhodinových intervaloch

Viete, že v Strážkach žilo viacero šľachtických rodín? Príďte a spoznajte dejiny renesančného kaštieľa. Prejdite spolu s lektorom miestnosťami a spoznajte príbehy a diela významných obyvateľov Kaštieľa. Nahliadnite aj do vzácnej humanistickej knižnice s viac ako 8000 zväzkami kníh. Posledná denná prehliadka kaštieľa s lektorom je o 17.00 hod.

10.30 – 12.30 hod.  Malí muzikanti

Zvuky sú všade okolo nás, tak sa len dobre započúvajme a možno nájdeme zvuky na miestach a vo veciach, aké by sme nečakali. Na zvukových tvorivých dielňach budeme vyrábať jednoduché hudobné nástroje z predmetov, ktoré nás obklopujú.

13.30 – 15.00 hod. Batikové experimenty

Aké farbivá sa používali v minulosti a aké dnes? Doneste si „ošúchané“ tričko a spolu sa pokúsime obnoviť jeho farby technikami viazania a farbenia textilu (aj) prírodnými farbivami.

15.00 hod. Labyrint legiend

Vedeli ste, že v škole sa okrem učenia dá aj zabaviť? Môže byť plná hier či hádaniek. No dá sa v nej aj zablúdiť. Poďte s nami prebádať komnaty kaštieľa v Strážkach a prostredníctvom skrytých legiend a skladačiek hľadajme odpovede na otázky. Tak neváhajte a poďte sa s nami zahrať!

18.00 – 24.00 hod. Noc múzeí a galérií 2018

18.00, 19.30, 21.00, 22.30 hod. Rytier bez meča

600 zlatých ročne budú výdavky na školu … môžeme si to dovoliť? … ale áno, ak budeme rozumne prenajímať pôdu a citlivo hospodáriť s naším majetkom, tak by sa nás to nemalo veľmi finančne dotknúť.“ Netradičná večerná prehliadka, ktorá priblíži život hlavných členov rodiny Horváth – Stančič, ktorí nemalou mierou aj kultúrne pozdvihli tento kaštieľ. Účinkuje ochotnícke divadlo z Malého Slavkova. Posledná netradičná prehliadka je o 22.30 hod, prehliadky nie sú vhodné pre maloletého návštevníka.

Môže Vás zaujímať...

Oznámenia
X