Albín Mešár

Albín Meschár, (nar. 1935), Brűck, Nemecko
– za vznik a rozvíjanie partnerských vzťahov medzi mestom Spišská Belá a mestom Brűck
a za šírenie dobrého mena mesta Spišská Belá

Môže Vás zaujímať...

Oznámenia
X