Kategória: Čestné občianstvo

Albín Mešár

Albín Mešár

Albín Meschár, (nar. 1935), Brűck, Nemecko – za vznik a rozvíjanie partnerských vzťahov medzi mestom Spišská Belá a mestom Brűck a za šírenie dobrého mena mesta Spišská Belá

Oznámenia
X