Zvonica dostala novú strechu

Zvonica na námestí pri rímsko-katolíckom kostole má novú strechu. Avšak ešte ju čaká oprava fasády, na ktorú sa mesto snaží získať dotáciu aj z Ministerstva kultúry. Počas decembra bol spracovaný a podaný projekt. Odhadované náklady sú na úrovni cca 56 tis. EUR.

Môže Vás zaujímať...

Oznámenia
X