Zoznámte sa s novou rubrikou právneho poradenstva: Advokátka Zuzana Kovalčíková radí…

Mesto Spišská Belá ponúka svojim obyvateľom od mája 2016 každú stredu v čase od 9.00 do 11.00 hod. v priestoroch zasadačky mestského úradu bezplatné základné právne poradenstvo (konzultácie), ktoré už mnohí z vás využili. Na poskytovaní tejto právnej pomoci sa dohodol primátor mesta JUDr. Štefan Bieľak s advokátkou Mgr. Ing. Zuzanou Kovalčíkovou, ktorá sa počas týchto konzultácií oboznámila s najrôznorodejšími problémami právneho charakteru, ktoré trápia obyvateľov Spišskej Belej. Preto sa rozhodla o tých najčastejšie sa vyskytujúcich pravidelne prispievať článkami a aj týmto spôsobom pomôcť tým, ktorých sa tieto problémy týkajú. Dnes sme sa zamerali na Pôžičky od „nebankovky.“

Ing. Mgr. Zuzana Kovalčíková, advokát:  „Mnoho ľudí sa ocitne v situácii, že na preklenutie ťažšieho finančného obdobia či z iných finančných dôvodov uzatvoria zmluvu o pôžičke s nebankovou spoločnosťou. Celková suma, ktorú takýto dlžník následne zaplatí nebankovej spoločnosti je častokrát oveľa vyššia ako suma samotnej pôžičky. Zmluvy o pôžičke uzatvorené s nebankovými spoločnosťami sú neraz v rozpore so zákonom. V dôsledku nezákonnosti zmluvy dlžník nemusí uhradiť veriteľovi nič iné ako istinu (požičanú sumu) a pôžička je bezúročná a bez poplatkov, pričom sa reálne znižuje celková suma na vyplatenie veriteľovi o desiatky percent, čo môže znamenať, že vrátenie pôžičky sa zníži o stovky až tisíce eur. Ak už pôžička bola vyplatená (okrem istiny aj úroky, poplatky v celkovej výške alebo čiastočne), v prípade zistenia nezákonnosti je nebanková spoločnosť povinná časť prijatých peňazí vrátiť späť na účet dlžníka. Zákony v oblasti spotrebiteľských vzťahov (ktorými sú aj nebankové úvery) sú nastavené v prospech fyzických osôb, ale nakoľko ľudia často krát vôbec neriešia túto situáciu, platia nebankovým spoločnostiam oveľa vyššie sumy ako tie, na ktoré má nebanková spoločnosť v zmysle zákona nárok. Odporúčame preto všetkým ktorí uzatvorili zmluvu o pôžičke s nebankovou spoločnosťou medzi rokmi 2006 – 2016 (je pravdepodobné, že takáto zmluva obsahuje nezákonné podmienky), aby si zabezpečili právne posúdenie zákonnosti takto podpísanej zmluvy o pôžičke. Pokiaľ bude zmluva obsahovať nezákonné ustanovenia, môžete si vyžiadať späť peniaze, ktoré vám zobrali v rozpore s právnou úpravou, tieto peniaze vám totiž právom patria a máte na ne nárok. “

 

Môže Vás zaujímať...

Oznámenia
X