Žiadosti o dotáciu z rozpočtu mesta možno podať len do konca októbra!!!

Podľa platného Všeobecne záväzného nariadenia mesta o poskytovaní dotácii z rozpočtu mesta Spišská Belá (www.spisskabela.sk/samosprava ) môžu tzv. organizácie z tretieho sektora (občianske združenia a pod.) podávať žiadosti o túto dotáciu na ich celoročnú činnosť pre rok 2017 najneskôr do 31.10.2016. Kto je oprávneným žiadateľom a na aký účel je možné použiť uvedené dotáciu je uvedené v predmetnom nariadení mesta, ktoré sa oproti minulému roku vôbec nezmenilo. Žiadosť treba podať na predpísanom tlačive, ktoré je rovnaké ako v minulom roku. V prípade otázok kontaktujte PhDr. Alexandru Olekšákovú na tel.: 0524680510 alebo na e-mail: oleksakova@spisskabela.sk.

Môže Vás zaujímať...

Oznámenia
X