Žiaci ZUŠ liečili hudbou

Umelecká pôda našej ZUŠ je mimoriadne plodná a živá… Dokazujú nám to celoročne jej pedagógovia a žiaci svojimi nespočetnými umeleckými aktivitami a získanými oceneniami. Inak tomu nebolo ani posledné obdobie a preto vám prinášame prehľad týchto zaujímavých podujatí, ktoré sa organizovali pod taktovkou Základnej umeleckej školy v Spišskej Belej. O aktivitách nás informuje v nasledujúcich riadkoch Mgr. Zuzana Kosturko, riaditeľka ZUŠ.

Záverečný koncert komorného orchestra a dievčenského speváckeho zboru ZUŠ
Počas školského roka sa v našej škole vyučuje množstvo predmetov, ktoré pomáhajú našim žiakom v ich umeleckom rozvoji. K takýmto predmetom patria aj tie, ktoré sme po dlhých rokoch znova uviedli do života našej ZUŠ. Je to hra v orchestri a spevácky zbor. Medzi deťmi obľúbené predmety, ktoré si ale vyžadujú obetovanie množstva doteraz možno voľného času, ktoré deti mali do tretieho ročníka v štúdiu na našej škole. Spočiatku sa možno mnohým zdalo nerealizovateľné to, že deti majú chodiť okrem nástroja a náuky aj na ďalší skupinový predmet, realita však ukázala niečo iné. A to sa odzrkadlilo aj na koncerte, ktorý sa konal 19.6. v kinosále mestského úradu. Celkovo vystúpilo spolu na koncerte 45 žiakov, ktorí s úsmevom na tvári interpretovali filmovú hudbu. Vystúpili sólisti v hre na gitare, štvorručnej hre na klavíri a tiež spevácky zbor pod vedením Michala Paľka. Všetky tieto vystúpenia boli umocnené tým, že ich doprevádzal komorný orchester, kde nám tentokrát prišli (v hre na sláčikové nástroje, ktoré máme v pláne začať vyučovať od septembra – violončelo, kontrabas) na naše pozvanie vypomôcť študenti Košického konzervatória. Koncert tohto typu sme zaradili k tradičným koncertom, ktorým chceme verejnosti interpretovať diela naštudované počas celého roka v oboch predmetoch. Preto sa nesmierne tešíme účasti rodičov, ktorí si našli čas a prišli podporiť nás a svoje deti. Najväčšou odmenou pre nás je Váš potlesk a ďalšia podpora Vašich detí navštevovať tieto, pre nich potrebné predmety. Ďakujeme.

Hudba lieči
V úvode mesiaca jún sa uskutočnil posledný koncert pre klientov Sanatória v Tatranskej Kotline. Naši žiaci aj tentokrát svojou hrou predviedli naozaj skvelé výkony, ktoré boli ocenené dlhým potleskom zúčastnených poslucháčov. Počas koncertu sme skonštatovali, že účasťou poslucháčov to bol doposiaľ najväčší koncert v tomto školskom roku. Touto cestou ďakujeme všetkým rodičom za doterajšiu celoročnú spoluprácu na koncertoch, za pomoc pri prevoze nástrojov a detí a tiež zato, že sa tak staráte o vzdelávanie a výchovu svojich detí. Veď oni sú naša budúcnosť.

Deň otvorených dverí pre našich najmenších
Každoročne usporadúvame koncerty pre výchovno – vzdelávacie inštitúcie v našom meste. Tento krát sme sa ale rozhodli našich najmenších kamarátov pozvať k nám do školy, aby si mohli nástroje pozrieť zblízka, nie iba na javisku, kde niektorí možno ani nedovidia 🙂 Milá návšteva z Materskej školy nášho mesta k nám bola pozvaná na v termínoch 22. a 23.5., kedy sme im s vyučujúcimi pripravili putovanie po škole. Každý malý účastník nášho putovania dostal za úlohu vyzbierať si do svojho „Preukazu malého hudobníka“ pečiatky na všetkých stanovištiach, ktorých bolo dokopy šesť. Pri putovaní našou školou mohli spoznať všetky naše nástroje, na ktorých im zahrali naši žiaci spolu so svojimi učiteľmi. V závere putovania sme sa všetci stretli v koncertnej sále, kde sme si spoločne s kapelou (ktorá vznikla iba na tento zvláštny účel pre zvláštnu návštevu) zaspievali známu pieseň. Malí návštevníci boli naozaj veľmi pozorní a my sa už teraz tešíme na ďalšie stretnutia s niektorými už aj od septembra v rámci vyučovania v hre na nástroji, tanci, alebo vo výtvarnom odbore. Tešíme sa na Vás.

Hauskonzert

V poradí tretí Hauskonzert sa uskutočnil v mesiaci máj. Opäť sa niesol v duchu rodinného muzicírovania, kde vystupovali okrem súrodencov aj rodičia a starí rodičia. Tentokrát nám v spolupráci pomohla firma Zipsernet s.r.o., v ktorej priestoroch (nad skladom) sa náš koncert konal. Ako býva zvykom, koncerty tohto typu otvárajú majitelia domov, inštitúcií, v ktorých sa koncerty konajú. Inak to nebolo ani v tomto prípade, kedy Ing. Lukáš Hotary koncert otvoril pútavým príbehom o histórii budovy. Koncert viedol slovom a dramaturgiou Michal Paľko, ktorý prítomných interpretov uvádzal v žartovnom duchu a jeho hlavnou otázkou bolo, či dotyční spoluhráči spolu doma aj cvičili. Odpovede sa rôznili, ale v konečnom dôsledku bolo vidieť a hlavne počuť, že si na svojom vystúpení dal každý záležať. O tom, že Hauskonzerty sa stali pomerne žiadanými v našom meste sme sa presvedčili účasťou prítomných poslucháčov, ktorí si našli čas v sobotné popoludnie a prišli nás podporiť. Srdečne ďakujeme za poskytnutie priestorov a tešíme sa opäť na ďalší Hauskonzert v našom nasledujúcom hudobnom roku.  Dovtedy nabádame aj ďalších rodičov, či starých rodičov, nebojte sa hrať so svojimi deťmi a vnúčencami a my Vás s radosťou uvítame na jednom z našich koncertov ako účinkujúcich.

Viac fotografií z činnosti ZUŠ nájdete na: Facebook – Základná umelecká škola Spišská Belá

Môže Vás zaujímať...

Oznámenia
X