Aktuality
Počet zobrazení 678

Žiaci ZŠ M. R. Štefánika súťažili o najchutnejší pokrm

Centrum rozvoja znalostí o potravinách usporiadalo už 4. ročník projektu Hovorme o jedle a to pod záštitou Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR a Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR. Cieľom tohto projektu je najmä vzdelávanie detí, mládeže i dospelých v oblasti vhodného výberu potravín, životného štýlu, ako aj schopnosti prevziať zodpovednosť za svoje zdravie, či zvýšiť povedomie o význame potravín pri podpore regionálneho rozvoja, zamestnanosti a ochrane životného prostredia.

Do tohto celoslovenského projektu sa zapojila aj ZŠ M. R. Štefánika. Okrem iných sprievodných súťaží a aktivít sa jej pedagógovia spolu so žiakmi podujali pripraviť už po tretí krát súťaž o najchutnejší pokrm. Súťaž sa konala 13. októbra 2016 v školskej jedálni na Štefánikovej ul. a povzbudiť našich šikovných malých kuchárov prišli aj rodičia a verejnosť. Obdivuhodné boli ich nápady a kreativita, no pochváliť musíme aj výbornú chuť pokrmov, či už sladkých alebo slaných. Touto súťažou sa pedagógovia ZŠ M. R. Štefánika snažia uvádzať žiakov do praktického života a teda naučiť ich správne nakupovať, upriamiť pri svojom výbere pozornosť práve na slovenské kvalitné výrobky a zároveň si overiť svoju finančnú gramotnosť.

Možnosť ochutnať tieto jedinečné a najmä s láskou pripravené pokrmy dostal aj primátor mesta Štefan Bieľak spolu s poslancami mestského zastupiteľstva, ktorým zákusky veľmi chutili a zároveň vyzdvihli zručnosť a šikovnosť našich žiakov.

Najnovšie články