Žiaci ZŠ J. M. Petzvala poznajú život a dielo Petzvala dokonale

Pri príležitosti 210. výročia narodenia J.M. Petzvala pripravila ZŠ J. M. Petzvala 17.5.2017 vedomostný kvíz o živote a diele tohto nášho významného belianskeho rodáka. Kvízu sa zúčastnili žiaci 2. stupňa, pričom každú triedu reprezentovalo trojčlenné družstvo. Počas troch kôl museli žiaci napr. na základe konkrétnych fotografií určiť, v akom spojení sú tieto miesta s Petzvalom, ďalej chronologicky zoraďovali udalosti zo života Petzvala, či odpovedali na otázky týkajúce sa jeho života a diela. Žiaci suverénne a bez zaváhania zodpovedali najrôznejšie otázky počnúc “V ktorom roku začal J. M. Petzval študovať v Budapešti?” až po “Akým záľubám sa Petzval venoval okrem optiky?”  a nebol im cudzí ani život Petzvalovho otca, či brata… Je potrebné vyzdvihnúť aj profesionálnu úroveň a priebeh kvízu, za čo patrí veľká vďaka pánovi učiteľovi Dr. Jurajovi Tomečekovi. Žiaci preukázali skvelé vedomosti, no najlepší výkon podali žiaci zo 7.A triedy v zložení Jakub Reľovský, Jakub Ulbrich a Marco Fabián. Na druhom mieste sa umiestnila 5.A trieda v zložení Ema Bieľaková, Katarína Kraváriková a Jakub Pajer a na treťom mieste sa umiestnila 9.B v zložení Klaudia Zatkovská, Peter Žiga a Peter Kolodzej. Na plynulý priebeh súťaže dohliadala trojčlenná porota v zložení Mgr. Anna Rothová, Mgr. Silvia Lorenčíková a PhDr. Alexandra Olekšáková. Výhercovia si odniesli vecné ceny od Mesta Spišská Belá, medzi ktorými nechýbali publikácie o J. M. Petzvalovi.

Vedomostný kvíz bol jednou z viacerých sprievodných akcií školy, ktoré ZŠ J. M. Petzvala organizuje práve pri príležitosti 210. výročia narodenia Jozefa Maximiliána Petzvala. Už v mesiaci jún vám prinesieme zhodnotenie všetkých týchto zaujímavých akcií školy.

Môže Vás zaujímať...

Oznámenia
X