Žiaci špeciálnej základnej školy spoznávali život vo včeľom kráľovstve

„Včelárstvo sa podobá na čítanie krásnej knihy, ktorá sa každou stránkou stáva zaujímavejšou a napínavejšou.“ Z. Gravenhorst

Do takejto knihy mali jedinečnú možnosť nahliadnuť i žiaci Špeciálnej základnej školy v Spišskej Belej v celoročnom projekte Život vo včeľom kráľovstve. Počas celého školského roka sme obracali stránku po stránke, žiaci sa dozvedeli viac o fascinujúcom živote včiel, o ich magickom kráľovstve, ich zručnostiach a zvykoch.
Naše čítanie sa začalo zážitkovým workshopom spojeným s prednáškou Jeden deň včelárom. Vďaka včelárom z Občianskeho združenia kRaj v Liešnici pri Kokave nad Rimavicou sa žiaci aspoň na chvíľu viac priblížili k prírode. Pútavou formou sa oboznámili so životom najusilovnejšieho hmyzu – včely medonosnej a jej veľkého prínosu pre spoločnosť. Naskytla sa im možnosť priamo sledovať život včiel vďaka pozorovaciemu úľu, ochutnať rôzne druhy medu a vyrobiť si sviečku z medzistienok.
Ďalšia kapitola knihy Život vo včeľom kráľovstve pokračovala v decembrovej aktivite Život s medom, vďaka ktorej sme zažili voňavú atmosféru blížiacich sa Vianoc. Pri nej sa žiaci dozvedeli niečo viac o elixíre mladosti, ako je med. Nahliadli do umenia pečenia a zdobenia medovníkov.
Náš celoročný projekt pokračoval Včelími dňami s keramikou, v ktorých žiaci získavali skúsenosti s keramickou tvorbou a rozvíjali si už nadobudnuté zručnosti pri práci s hlinou. V tvorivých dielňach pod odborným vedením keramikára Petra Smika, zhotovovali úžitkové predmety, ktoré boli prezentované na 9. ročníku vernisáže v Galérii u anjela v Kežmarku.
Týždeň hlasného čítania prebiehal pod názvom Záhadný život včiel. Žiaci objavovali život včiel čítaním príbehov, rozprávok, bájok, básní, piesní a náučnej literatúry. Okrem čítania žiaci riešili zaujímavé úlohy a zhotovovali projekty o živote včiel.
V rámci plnenia výchovno-vzdelávacieho programu Zelenej školy sa žiaci zapojili aj do projektu Včela = život. Zhotovili informačné panely o živote včiel, zreparovali a vymaľovali pestrofarebnými kvetmi, motýľmi a včielkami skutočný úľ. Informačné panely a úľ boli umiestnené v areáli školskej záhrady a tým sa posunuli hranice tradičného vyučovania v triedach na vyučovanie v školskej záhrade.
Vyvrcholením celoročného projektu Život vo včeľom kráľovstve bol 9. ročník vernisáže a dražby Šťastný a sladký život, konala sa 28. apríla 2017 v Galérii u anjela v Kežmarku. Stretli sa tu priatelia školy, medzi ktorých patri i primátor mesta Spišská Belá JUDr. Štefan Bieľak, ktorý nás svojou prítomnosťou aj tento rok potešil. Na vernisáži boli nielen vystavované, ale aj vydražené úžitkové predmety žiakov, ktoré boli výsledkom ich celoročnej snaživej práce v tvorivých dielňach a v záujmovom útvare Nádejní umelci.
Celá vernisáž a dražba sa niesla v duchu príjemnej atmosféry a svojím spevom očarila prítomných hostí Ivanka Závacká. Výťažok z dražby pôjde OZ Zlatá rybka pri Špeciálnej základnej škole v Spišskej Belej, ktoré sa snaží plniť želania detí s mentálnym a kombinovaným postihnutím.
Touto akciou sme dočítali celú knihu Život vo včeľom kráľovstve, ktorá bola pre žiakov nielen zaujímavá a napínavá, ale i zábavná a poučná.
Ďakujeme tým, ktorí sa podieľali na príprave tohto podujatia, všetkým zúčastneným a aj tým, ktorí majú ochotu pomôcť deťom, ktoré to určite potrebujú.

Bc. Veronika Simoníková

 

Môže Vás zaujímať...

Oznámenia
X