hocico...
Aktuality
Počet zobrazení 164

Záverečné zúčtovanie dotácie za rok 2021

Mesto Spišská Belá pripomína obyvateľom a žiadateľom o dotácie z rozpočtu mesta, že všetky dotácie, ktoré boli poskytnuté v tomto roku 2021 je POTREBNÉ zúčtovať do konca kalendárneho roka, t. j. do 31. decembra 2021.

Záverečné zúčtovanie je potrebné podať na podateľni mestského úradu (prízemie MsÚ) alebo nechať v dočasnej schránke, ktorá je umiestnená pri vstupe do budovy Mestského úradu alebo zaslať elektronicky na emailovú adresu ivancakova@spissskabela.sk alebo podatelna@spisskabela.sk PO DOHODE dodatočne doniesť originál Záverečného zúčtovania.

Vzor Záverečného zúčtovania dotácie za rok 2021 sa nachádza v prílohe.

Názov prílohy Odkaz
záverečné zúčtovanie dotácií - vzor Stiahnuť

Najčítanejšie články

Najnovšie články
Menu