hocico...
Aktuality
Počet zobrazení 234

Začal štvortýždňový advent – horí prvá sviečka

Tradičným symbolom prichádzajúcich Vianoc je adventný veniec. Slúži k symbolickému odpočítavaniu štyroch týždňov adventu. Obyčajne má podobu venca z ihličnatých vetví ozdobeného štyrmi sviečkami. Každú adventnú nedeľu sa zapaľuje ďalšia sviečka, tú prvú tohto roku sme zapálili v nedeľu 28.novembra 2021.

Adventný čas

Advent alebo adventné obdobie (z lat. adventus – príchod) je prvá časť liturgického roka rímskokatolíckej cirkvi vymedzená 4 nedeľami pred sviatkom narodenia Ježiša Krista a obdobie duchovnej prípravy na Vianoce. Adventné obdobie je časom nábožného a radostného očakávania. Liturgickou farbou pre advent je fialová.

Príbeh štyroch sviečok na adventom venci nesmie v sebe silný príbeh

Horeli štyri sviečky na adventnom venci, tak ticho, že bolo počuť ako sviečky začali hovoriť.

Prvá sviečka vzdychla a povedala: „Volám sa Mier, moje svetlo síce svieti, ale ľudia žiadny mier nedodržujú.“ Jej svetlo bolo čím ďalej tým menšie, až celkom zhaslo…

Svetlo druhej sviečky zakmitalo a sviečka povedala: „Volám sa Viera, som ale zbytočná, ľudstvo nechce nič o Bohu vedieť, nemá preto cenu, aby som svietila.” Prievan zavial miestnosťou a druhá sviečka zhasla…

Ticho a smutne sa ku slovu prihlásila tretia sviečka: „Volám sa Láska, už nemám silu, aby som horela, ľudia ma odstavili stranou. Vidia len sami seba a žiadnych iných, ktorých by mali radi.“ A s posledným záchvevom zhaslo i toto svetlo…

V tom vošlo do miestnosti dieťa a pozrelo sa na sviečky a povedalo: „Vy musíte predsa svietiť!“ A skoro začalo plakať…

V tom sa prihlásila k slovu i štvrtá sviečka a povedala: „Neboj sa! Pokiaľ ja svietim, môžem i ostatné sviečky znovu zapáliť. Volám sa Nádej.“ Dieťa zapálilo od tejto sviečky pomocou zápalky znovu ostatné sviečky.

Plameň Nádeje by nikdy nemal v našom živote vyhasnúť. A každý z nás by mal plamene Mieru, Viery, Lásky a Nádeje neustále udržiavať zapálené.

Od nedele 28. novembra 2021 sa rozsvietila v našom meste prvá svieca adventného venca – svieca MIERU. Prežívajme toto krásne obdobie v mene a symbole týchto sviec a spríjemníme si už beztak ťažké obdobie, ktoré so sebou priniesla pandémia.

Najčítanejšie články

Najnovšie články
Menu
Oznámenia
X