hocico...
Aktuality
Počet zobrazení 202

„Zabojujme“ spoločne za školu M. R. Štefánika v obchodoch TESCO, a. s.

ZŠ M. R. Štefánika sa zapojila do 10. edície projektu Tesco – Vy rozhodujete, my pomáhame. Touto cestou Vás chceme POPROSIŤ o Vaše hlasy a podporu.

Je to jednoduché:

Hlasovanie prebieha v obchodoch Tesco – Spišská Belá, Kežmarok, Stará Ľubovňa. Jeden hlasovací žetón obdrží zákazník pri každom nákupe počas hlasovania v období od 17.1.2022 do 13.2.2022, ktorý následne vhodí do „bubna“ určeného pre našu školu.

Náš projekt  „Dom bez kníh je ako dom bez okien“ je zameraný na rozvoj čitateľskej gramotnosti žiakov nákupom kníh, ktoré budú môcť žiaci používať v škole v rámci jednotlivých predmetov, ale zároveň si budú môcť tieto knihy požičať domov a pokračovať vo svojom rozvoji v spolupráci s rodičmi.

Naším cieľom je formovať kladný vzťah žiakov ku knihám, aby aj v dnešnej „pretechnizovanej“ dobe siahli po knihe a tak rozvíjali svoju fantáziu, rozširovali svoje obzory a rozvíjali čitateľskú gramotnosť, ktorá je veľmi dôležitá nielen počas štúdia, ale hlavne v praxi, v živote.

ĎAKUJEME!

PaedDr. Ľudovít Gumulák. riaditeľ ZŠ M. R. Štefánika

Najčítanejšie články

Najnovšie články
Menu