Vzdelávanie stredoškolákov – Cez skúsenosť k poznaniu

Počas dvoch dní 10. – 11. septembra sa vo Face Clube stretli stredoškoláci zo štyroch rôznych škôl Kežmarského okresu a diskutovali na témy predsudkov a stereotypov. V rámci projektu priorít Ministerstva školstva realizujeme projekt zaMYSLI sa VIAC, ktorého jednou z aktivít je práve kurz Cez skúsenosť k poznaniu s cieľom scitlivovania mladých voči odlišnostiam. Tento akreditovaný kurz realizovala organizácia Eduma, ktorá sa zaoberá témou odlišností akéhokoľvek druhu. V prvý deň sa študenti najskôr zoznámili a neskôr začali diskutovať o predsudkoch, ktoré majú možno oni sami a ani nevedia prečo. Bloky boli dopĺňané rôznymi videami, niektoré z nich boli z online živej knižnice, ktorá je tiež aktivitou organizácie Eduma. Príbehy sú rôzneho charakteru, naši študenti pozerali tri príbehy. Prvý príbeh bol o rómskom chlapcovi Igorovi, ktorý je tanečníkom a hercom a celý život bojuje s predsudkami, druhý príbeh bol o Maťovi, ktorý žije s ťažkým hendikepom a tretí o Sáre, dcére iránskych emigrantov. Skrze príbehy mohli študenti vidieť situáciu aj z druhej strany a tak lepšie porozumieť životu ľudí s inakosťou.
Na druhý deň sa stretnutie nieslo v plánovacom charaktere, pretože študenti – účastníci kurzu majú za úlohu zrealizovať aktivitu na túto tému aj vo svojich triedach či na školách s cieľom šírenia empatie voči inakostiam rôzneho charakteru. Po ukončení kurzu študenti získavajú status Vnímavý študent – člen vnímavej komunity. Veríme, že myšlienky tolerancie sa budú vďaka študentom šíriť ďalej.

Stanislava Kučkovská
Expression o.z.
_______________________
Tento projekt bol podporený z dotácie Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR. “Programy pre mládež 2014-2020”, ktorú administruje Iuventa – Slovenský inštitút mládeže.

Môže Vás zaujímať...

Oznámenia
X