Výročná schôdza dobrovoľných hasičov

Výročná schôdza dobrovoľných hasičov

Mesiac január sa zvyčajne nesie v duchu bilancovania uplynulého roka, inak to nebolo ani u našich dobrovoľných hasičov. V sobotu, 23. januára 2016, sa stretlo 32 členov Dobrovoľného hasičského zboru Spišská Belá (DHZ) v priestoroch hasičskej zbrojnice v Spišskej Belej.

Schôdzu otvoril úvodným príhovorom Maroš Vaverčák, predseda DHZ a následne na to privítal na výročnej schôdzi všetkých zúčastnených aj primátor mesta Štefan Bieľak, ktorý je zároveň členom DHZ. Minútou ticha si uctili pamiatku ich zosnulého dlhoročného člena DHZ – Jána Urbana.

Bilancovalo sa vo viacerých bodoch: zásahy DHZ, účasť na rôznych kultúrnych i športových akciách, či materiálno-technické vybavenie DHZ. Predseda dobrovoľných hasičov vyzdvihol profesionálny prístup a nasadenie hasičov pri ťažkom zásahu na kopci Ihla. V rámci účasti na kultúrnych akciách kladne hodnotil najmä súťaž Železný hasič, ktorá sa konala počas Dní mesta Spišská Belá v júni 2015, ako aj detskú hasičskú súťaž Prúdnička Cyrila Kováčika, konanú v septembri 2015. Neopomenulo sa ani súčasné technické vybavenie DHZ, ktorého súčasťou je od uplynulého roka aj vozidlo Tatra 148, či nový protipovodňový vozík s výbavou. Zo štátnej dotácie vo výške 2 000 EUR  si hasiči zakúpili priemyselný vysávač, svietidlá, zásahové prilby, zásahové opasky a iné vybavenie potrebné pre zásahy. Primátor mesta hasičom poďakoval za výbornú spoluprácu, za ich aktívnosť počas celého roka a za starostlivosť o hasičskú techniku aj o hasičskú zbrojnicu. Ďalej uviedol, že aj tento rok sa z rozpočtu mesta vyčlenili určité financie na dovybavenie zboru, ako aj pre hasičskú mládež.

Druhá polovica výročnej schôdze patrila plánovaným akciám na rok 2016 a vytýčeniu si ďalších cieľov DHZ. Skalní fanúšikovia našich hasičov sa teda už teraz môžu tešiť na pripravované akcie, medzi inými aj Svätofloriánsku slávnosť v máji, Železný hasič a Regionálne hasičské preteky o Pohár primátora mesta v júni, či Prúdničku Cyrila Kováčika v septembri. Aj v tomto roku budú hasiči chodiť na povinné protipožiarne kontroly rodinných domov, ktoré robia v mene mesta. Snahou našich hasičov je v tomto roku zabezpečiť si finančné prostriedky na kúpu staršieho 9-miestneho vozidla najmä na technické zásahy a na prepravu detí na hasičské súťaže. A podľa vyjadrenia predsedu DHZ dlhodobou úlohou je aj rozšírenie ich členskej základne o nových členov.

Po ukončení výročnej schôdze DHZ už nasledujúce hodiny patrili prípravám na večerný Ples dobrovoľných hasičov, ktorý má v našom meste viac ako storočnú tradíciu.

Môže Vás zaujímať...

Oznámenia
X