hocico...
Aktuality
Počet zobrazení 65

Všetci fotografi pozor! Hľadá sa nový majiteľ plakety Jozefa Maximiliána Petzvala

Mesto Spišská Belá v spolupráci s Múzeom J. M. Petzvala v Spišskej Belej usporadúvajú tento rok už 6. ročník súťaže Plenér fotografov v rámci Medzinárodného festivalu fotografie Petzvalova fotografia.

Týmto srdečne pozývame všetkých nadaných fotografov, aby sa tejto súťaže zúčastnili!

Propozície súťaže Plenér fotografov:

Súťaž sa uskutoční 17. 09. 2016, od 10.00 hod. do 19.00 hod.

Organizátor podujatia: Mesto Spišská Belá, Múzeum J. M. Petzvala

 1. ročník
 • jednodňový plenér pre amatérskych fotografov s ocenením 3 najlepších čiernobielych a 3 najlepších farebných fotografií.
 • plenéra sa môžu zúčastniť vopred i na mieste prihlásení poloprofesionálni i amatérski fotografi vo veku od 15 rokov s vlastnou fototechnikou.
 • súťaží sa v dvoch kategóriách – čiernobiela a farebná fotografia.
 • koláž nie je povolená.
 • každú fotografiu musí účastník pomenovať!
 • fotografie, ktoré účastník do súťaže prihlási, musia byť vyhotovené iba v deň konania súťaže.
 • fotografie je potrebné priniesť do Regionálneho turistického informačného centra, Petzvalova 17, Spišská Belá), do 30. septembra 2016 na CD, DVD alebo USB nosiči v počte – maximálne 3 ks čiernobiele a 3 ks farebné fotografie.
 • najlepšie fotografie budú vytlačené a vystavené v rámci vyhlásenia výsledkov.
 • vernisáž a slávnostné vyhlásenie výsledkov (s ocenením najlepších fotografií) sa uskutoční 28. októbra 2016 (piatok) o 17.00 hodine.
 • účasťou na Plenéri fotografov dávajú súťažiaci súhlas s použitím fotografií pre propagačné a prezentačné účely Mesta Spišská Belá.

10.00 hod., Múzeum J. M. Petzvala: Otvorenie plenéra – oboznámenie účastníkov s témou a podmienkami súťaže.

Ceny: 1. miesta: 100,- € a plaketa J. M. Petzvala

 1. miesta: 70,- €
 2. miesta: 30,- €

 

Technické informácie pri zasielaní fotografií.

Médium: CD, DVD, www.uschovna.sk

Počet: 3 farebné, 3 čiernobiele fotografie.

Rozmer: A3 (420×297 mm).

Formát: RGB (16 bit), tiff, jpg (max kvalita 12).

Rozlíšenie: min. 300 dpi.

Kontaktná osoba: PhDr. Alexandra Olekšáková, t.č.: 052/4680517, e-mail: oleksakova@spisskabela.sk

Najčítanejšie články

Najnovšie články
Menu