Vidor Jurán, uznávaný znalec tatranskej prírody, pôsobil dlhé roky v Spišskej Belej

Vidor Jurán bol učiteľ, prozaik, významný poľovnícky a rybársky odborník, organizátor, publicista a pre poľovníkov Podtatranského regiónu patrí aj v súčasnosti medzi najvýznamnejšie osobnosti.

Vidor Jurán sa narodil 30. 12. 1879 v Hniezdnom učiteľovi Ferencovi Juránovi a Leopoldíne Kozsight. Zomrel, ako 84 ročný 5.7.1963 v Hniezdnom, kde je aj pochovaný. V roku 1903 sa zasnúbil s Margitou Irányi a v manželstve sa im narodili tri deti. V r. 1899 absolvoval Učiteľský ústav v Spišskej Novej Vsi. Od roku 1900 vo svojej učiteľskej funkcii pôsobil v Spišskom Podhradí, Šahách, Krompachoch, v Hniezdnom, najdlhšie však v Spišskej Belej, od r. 1908, kde pôsobil 35 rokov, aj ako správca Štátnej ľudovej školy. Neskôr pracoval aj ako účtovník v Spišsko-belanskej sporiteľni.

Vidor Jurán zdedil lásku k prírode od svojho otca a už ako mladý poľovník bol vo svojom okolí už známym chovateľom kopovov. V Spišskej Belej sa okrem poľovníctva angažoval aj v Rybárskom spolku vo funkcii jednateľa (tajomníka) a v r. 1912 vypracoval stanovy Rybárskeho spolku. Jeho činnosť sa však zameriavala predovšetkým na poľovnícke aktivity. Veľmi aktívny bol aj na žurnalistickom poli a jeho príspevky boli často publikované vo viacerých tlačovinách (neskôr pracoval aj ako redaktor).
Mnohí by Vidora Jurána charakterizovali aj takto: Poľovník bol rozvážny, pred výstrelom na zver ju najskôr „prečítal“, posúdil okolnosti a až tak vystrelil. Nie raz sklonil pušku a radšej sa kochal, čo veľa jeho poľovníckych druhov nevedelo pochopiť. Ako poľovnícky hospodár v revíri mesta Spišská Belá mal neobmedzené možnosti lovu, on to však vôbec nevyužíval.
Osobitú pozornosť si preto zaslúži jeho pôsobenie v belianskom Poľovníckom spolku. Jurán vplýval na jeho činnosť tak po stránke odbornej, ako i ochranárskej. Na členskej schôdzi v roku 1926 bol jednohlasne prijatý nový poľovnícky poriadok, vypracovaný práve Vidorom Juránom. Vidor Jurán bol spoluzakladateľom prvej poľovníckej organizácie na Slovensku, po I. svetovej vojne, Loveckého ochranného spolku pre Slovensko.

Mal povesť vynikajúceho znalca tatranskej prírody a propagátora ochrany jej fauny. Pozorne sledoval plány na vznik Tatranského národného parku a aj ho posudzoval, formoval poľovnícku kultúru na Slovensku. Vidor Jurán je aj spoluautorom dovtedy jedinej slovenskej odbornej poľovníckej publikácie Naše poľovníctvo, vydanej v r. 1935. Je autorom článkov Moje stretnutia s medveďom a Zápisky o lesných slukách.
Veľmi významná je jeho literárna tvorba v oblasti poľovníctva. Napísal okolo 300 beletristických prác spojených s prírodou a poľovníctvom. Okrem toho sú dôležité i jeho odborné poľovnícke články, v ktorých sa zaoberal ochrannými spolkami, dával návrhy a radil ohľadom poľovníctva, podávala správy z výstav a venoval sa mnohým ďalším témam.
Žiaľ, pre väčšinu slovenských poľovníkov, Vidor Jurán publikoval zásadne len v maďarčine. Jeho knihy sa dočkali v na Slovensku a v Maďarsku viacerých vydaní, avšak vždy len po maďarský, naposledy v roku 2017.

Viac o osobnosti Vidora Jurána si môžete prečítať v texte Ing. Vladimíra Kleina (nižšie v prílohe).

 

Názov prílohy Odkaz
Vidor Jurán Stiahnuť

Môže Vás zaujímať...

Oznámenia
X