Vianočný koncert ZUŠ

K príjemnej predvianočnej atmosfére v Spišskej Belej prispeli aj pedagógovia a žiaci našej Základnej umeleckej školy, ktorí sa nám podvečer 19. decembra predstavili koncertom s názvom Kúzlo farieb. Išlo v skutku o jedinečný koncert a to z toho dôvodu, že sa v ňom predviedli všetky odbory ZUŠ – výtvarný odbor pripravil výzdobu kinosály a tanečný odbor obohatil koncert dvomi tanečnými číslami. Najväčší priestor dostal samozrejme hudobný odbor, ktorý ponúkol plnej kinosále vystúpenia všetkých zoskupení, ktoré v ZUŠ máme – svoje nadanie ukázali členovia tanečnej kapely, speváckeho zboru, ľudovej hudby a komorného orchestra ZUŠ. Pedagógom i žiakom ZUŠ patrí za tento krásny hudobný i vizuálny zážitok veľké ĎAKUJEM! Týmto Vás zároveň srdečne pozývame na prvý novoročný koncert ZUŠ, ktorým bude Hauskonzert 22. januára 2017.

Môže Vás zaujímať...

Oznámenia
X