hocico...
Aktuality
Počet zobrazení 346

Vedúci predstavitelia Spišskej Belej, Brücku, Vysokého Mýta a Ožarowa zasadili strom partnerských miest ako symbol úspešnej spolupráce

Zľava – Marko Kohler, riaditeľ úradu v Brucku, František Jiraský, starosta Vysokého Mýta, Marcin Majcher, primátor Ožarowa, Štefan Bieľak, primátor Spišskej Belej.

Trojdňových osláv Dní mesta Spišská Belá 2. – 4. júna 2017 sa zúčastnili aj delegácie z partnerských miest Spišskej Belej v Poľsku, Nemecku a Česku. Delegáciu z poľského Ožarowa viedol primátor Marcin Majcher, za naše nové partnerské mesto z Česka Vysoké Mýto viedol delegáciu starosta František Jiraský a nemecký Brück viedol novozvolený riaditeľ úradu Marko Kohler, ktorý bol v Spišskej Belej po prvý krát. Zúčastnené delegácie privítal na hlavnom pódiu aj primátor Štefan Bieľak, ktorý vo svojom príhovore vyzdvihol spoluprácu s jednotlivými mestami, keďže s každým našim partnerským mestom je Spišská Belá navždy prepojená rôznymi pozitívnymi príkladmi. S Ožarowom nás spájajú okrem iného najmä športové aktivity, každoročne sa ich volejbalového turnaja zúčastňujú aj volejbalisti zo Spišskej Belej a práve prebiehajú diskusie o začiatku spolupráce medzi školami. Spolupráca na úrovni škôl už nejaký čas existuje aj v Brücku a netreba zabudnúť, že s Brückom nás navyše spájajú pôvodní obyvatelia Spišskej Belej, ktorí tam dodnes žijú a založili si svoje rodiny. S Vysokým Mýtom trvá naša spolupráca síce najkratšie, ale napriek tomu je už teraz veľmi intenzívna, veď len nedávno sa vrátili z Vysokého Mýta žiaci miestnych základných škôl, ktorí tam boli na výmennom pobyte a napríklad aj počas Dní mesta boli prítomní vysokomýtski hasiči, ktorí načali spoluprácu s našimi hasičmi. Obrovský osoh Spišskej Belej priniesla aj neutíchajúca spolupráca s poľskou Szczawnicou, kde sa na základe spoločných úspešných projektov vybudovalo mnoho prospešného pre obe mestá a ich obyvateľov.

Následne sa delegácie z partnerských miest presunuli do parku pri pamätníku padlých v 2. svetovej vojne, aby tam spoločne zasadili strom partnerských miest na znak doterajšej úspešnej spolupráce, ako aj tej budúcej. Výnimočná príležitosť si vyžadovala aj rovnako výnimočný strom a preto rozhodnutie padlo na Lipu malolistú, ktorá je zároveň našim národným stromom. Pri tomto slávnostnom akte chýbal primátor Szczawnice, ktorý sa podujatia nemohol zúčastniť kvôli pracovným povinnostiam, avšak myšlienku partnerského stromu podporil a stotožnil sa s jej symbolikou.

Našim želaním je, aby sa naša medzinárodná spolupráca, rovnako ako zasadená lipa, živo rozpínala, rástla a kvitla mnoho ďalších rokov.

Najčítanejšie články

Najnovšie články