Vďaka vašim hlasom pribudne v Strážkach detské ihrisko

Počas mesiacov august a september ste mali možnosť hlasovať v belianskej predajni COOP Jednota za jeden z troch projektov, ktoré podalo Mesto Spišská Belá v rámci výzvy Nadácie COOP Jednota zameranej na podporu lokálnych komunít. Mesto Spišská Belá sa uchádzalo o grant v hodnote 6 000 € v týchto projektoch – Vybudovanie detského ihriska v Strážkach, Komunitná záhrada v Dennom centre pre seniorov v Spišskej Belej, Posilňovňa na čerstvom vzduchu – outdoorové fitness centrum na Belianskom rybníku.

Víťazným zámerom, ktorý bude podporený finančnou čiastkou 6 000€ sa aj vďaka vašim hlasom stal projekt “Vybudovanie detského ihriska v Strážkach”.

ĎAKUJEME za vaše hlasy!

Cieľom projektu „Program podpory lokálnych komunít“ je podnecovanie a podpora rozvoja miestnych a regionálnych iniciatív a podpora účasti občanov na miestnom a regionálnom rozvoji formou drobných stavieb ako sú komunitné záhrady, altánky a prístrešky, ihriská, výsadbou a udržiavaním zelene či propagáciou tradícií Slovenska a pod. Finančné prostriedky určené na projekt „Program podpory lokálnych komunít“ poskytli partneri projektu: RAJO, a.s., Unilever Slovensko, spol. s.r.o. HENKEL SLOVENSKO, spol. s.r.o., COOP Jednota Slovensko, spotrebné družstvo prostredníctvom nadácie Nadácia COOP Jednota.

Môže Vás zaujímať...

Oznámenia
X