Vaše hlasy pomôžu vytvoriť školskú “Učebňu živej prírody”

Základná škola M. R. Štefánika v Spišskej Belej sa zapojila do tretieho ročníka komunitného programu s názvom Vy rozhodujete, my pomáhame, ktorý organizuje Nadácia TESCO. Škola sa v rámci programu prezentuje s vlastným projektom Učebňa živej prírody. 

Cieľom projektu je vybudovať “Učebňu živej prírody” vytvorením priestoru pre výchovu detí a ich cítenie v prírode, pre prírodu a zdravé životné prostredie. Hlavným zámerom je vybudovať miesto, v ktorom žiaci budú pozorovať, skúmať, tvoriť a pestovať, prepojiť teóriu s praxou. Priestor bude slúžiť aj ako oddychová zóna. Zelená učebňa bude slúžiť nielen naším žiakom, rodičom, starým rodičom našich žiakov, ale aj deťom školského klubu, materských škôl a deťom z detského domova.

Každý zákazník, ktorý od 3. – 31. októbra nakúpi v ktoromkoľvek obchode spoločnosti Tesco, dostane po zaplatení jeden hlasovací žetón. Žetón vhodí do hlasovacieho boxu určeného projektu, ktorý chce podporiť. Projekty s najväčším počtom hlasov od zákazníkov získajú v jednotlivých regiónoch podporu vo výške 1300 €.

Nadácia Tesco v tomto programe rozdelí 100 000 € 77 organizáciám po celom Slovensku, aby podporila projekty, ktoré pomáhajú miestnym komunitám. Za projekt môžete zahlasovať v predajni Tesco v Spišskej Belej a Starej Ľubovni.

Kompletné informácie, ako aj priebežné výsledky hlasovania budú zverejňované na webovej stránke https://pomahame.tesco.sk/.
Vedenie ZŠ M. R. Štefánika vám za vašu pomoc prostredníctvom hlasovania vopred ĎAKUJE!

 

Môže Vás zaujímať...

Oznámenia
X