V ZŠ J. M. Petzvala privítali žiakov z nemeckého partnerského mesta Brück

Výmenný pobyt žiakov z Brücku

V dňoch 4.- 6. júna sa rodiny našich žiakov na tri dni stali hosťovskými rodinami pre žiakov z nemeckého partnerského mesta Brück. Štyri dievčatá a traja chlapci sa tak zúčastnili prvého výmenného pobytu na Slovensku. Po krátkych rozpačitých pohľadoch a zoznamovacích aktivitách vzájomné sympatie rozhodli. Paulína Halčínová ubytovala Marie-Christine, Lara Laufová (Ernes)Tinu, Sofia Scholtzová Josephine a Jessicu, Adrián Miklas Leona, Lukáš Pajer Farhada a Samuel Šimkulák Kennyho. Skupinku tínedžerov sprevádzali učiteľ nemeckého jazyka pán Stefan Wiesensee a pán Jens Ahrendt, učiteľ matematiky a telesnej výchovy. V pondelok dopoludnia mali obe strany príležitosť bližšie sa spoznať pri vytváraní erbu mesta Brück a pri volejbale dievčat. Po futbalovom a florbalovom priateľskom zápase chlapcov spolu s nemeckými učiteľmi a naším pánom učiteľom Dobešom sa akákoľvek hanblivosť vytratila.
Druhý deň sa naši nemeckí hostia zoznamovali s Belianskymi Tatrami, vyšli na chatu Plesnivec a popoludní absolvovali 874 schodov v Belianskej jaskyni. Aj napriek úctyhodnému športovému výkonu nemeckým kamarátom zostalo dostatok energie na večernú konverzáciu v rodinách.
Posledný slnečný deň sme si spoločne vychutnali na Staroľubovnianskom hrade. Súčasťou prehliadky, samozrejme v nemeckom jazyku, bolo aj vystúpenie sokoliarov zo Štiavnických Baní.
Krátky, ale na zážitky a nové skúsenosti veľmi bohatý výmenný pobyt ukončilo 13 kamarátov spoločnými hrami a búrlivou rozlúčkou na autobusovej zastávke v Spišskej Belej. Poďakovanie patrí vedeniu ZŠ J. M. Petzvala za ústretovosť a zriaďovateľovi za finančnú podporu. Osobitné poďakovanie patrí hosťovským rodinám za poskytnutie komfortu a vytvorenie pocitu domova našim hosťom.
Mgr.Zuzana Tyborová

 

Exkurzia v duchu parlamentarizmu a rasovej znášanlivosti

V stredu 13. júna 2018 sa deviataci a vybraní žiaci siedmeho a ôsmeho ročníka pod vedením pedagógov Mgr. Silvie Lorenčíkovej, RNDr. Emila Valeka, PhD a Dr. Juraja Tomečka zúčastnili exkurzie do Serede a Bratislavy.
V Seredi sme navštívili priestory Múzea holokaustu, ktoré predstavuje autentické miesto viažuce sa k tragickému obdobiu riešenia židovskej otázky na Slovensku počas druhej svetovej vojny. V múzeu sú vystavené dobové dokumenty, fotografie a predmety súvisiace s prenasledovaním Židov na území Slovenska. Po prehliadke nasledoval presun do Bratislavy, kde sme si spoločne prezreli historické časti Starého mesta a presunuli sa k budove NR SR.
Mali sme šťastie, že práve v čase našej prehliadky vystúpil v parlamente pán prezident Kiska so správou o stave republiky. Pri tejto príležitosti boli v parlamente prítomní nielen takmer všetci poslanci, ale aj predseda vlády a ministri. Žiaci mali zážitok, že mohli vidieť najvyšších štátnych predstaviteľov.
Vďaka veľmi milej a ochotnej pracovníčke parlamentu sme si mohli prezrieť priestory parlamentu a vypočuť veľmi pútavý výklad o histórii parlamentarizmu na Slovensku. Sprievodkyňa najviac vyzdvihla prínos osobnosti J.M. Hurbana a M. R. Štefánika. Informovala nás o vývoji štátnych symbolov, ako aj o prvej vlajke zo štúrovských čias. Po prezretí symbolov a krásnych obrazov maľovaných na orechovom dreve od maliara Albína Brunovského sme sa presunuli na balkón zasadacej sály parlamentu. Tam sme mali možnosť chvíľu sledovať rokovanie NR SR. Následne medzi nás zavítal poslanec NR SR Ing. Martin Fecko, ktorý nás odviedol do miestnosti výboru NR SR pre pôdohospodárstvo a životné prostredie. Oboznámil nás s fungovaním výboru národnej rady, prácou poslanca a inými zaujímavosťami z prostredia parlamentu. Následne sme sa presunuli do blízkej parlamentnej reštaurácie, kde sme si dali v prítomnosti niektorých politikov chutný obed. Domov sme sa vrátili neskoro večer, no plný dojmov a zážitkov. Veríme, že sme touto exkurziou vštiepili žiakom prvky demokracie, parlamentarizmu a rasovej znášanlivosti. Odteraz pravidelne každý rok žiaci 9. ročníka budú absolvovať takéto a podobné exkurzie, ktoré budú zamerané na získavanie objektívnych informácií zo súčasnosti a z nedávnej minulosti. Na finančných nákladoch týchto exkurzií (doprava a vstupné) sa budú podieľať mesto a škola.

Dr. Juraj Tomeček

MOJE NIE ZLU
Žiaci našej školy sa zapojili do komiksovej literárno – výtvarnej súťaže v tvorbe komiksových príbehov MOJE NIE ZLU. Je to jednostupňová súťaž – krajské kolo – v pôvodnej tvorbe komiksových príbehov tematicky zameraných na prevenciu patologických spoločenských javov. Poslaním súťaže bolo podporiť a rozvíjať autorskú tvorbu komiksových príbehov, umožniť stretnutie ich autorov s odborníkmi v rámci pracovného seminára, zhodnotiť a oceniť súťažné práce. Vyhlasovateľom súťaže bolo DJZ – útvar osvetovej činnosti v Prešove.
Súťaž bola tematicky zameraná na problematiku prevencie patologických spoločenských javov. V príbehoch mali byť zdôraznené pozitívne hodnoty ľudského života ako sú priateľstvo, láska, vzájomné porozumenie, detská fantázia a pod.

Slávnostné vyhlásenie výsledkov spojené s vernisážou sa uskutočnilo 30.5.2018 na Malej scéne v Divadle J. Záborského v Prešove. Z našej školy boli pozvaní žiaci 5.B triedy, ktorí v silnej konkurencii získali čestné uznania a pekné darčeky. Leo Fudaly a Monika Šoltýsová si prevzali ocenenia z rúk riaditeľa Divadla J. Záborského. Po odovzdaní cien nasledoval pracovný seminár, v ktorom sa malí výtvarníci rozprávali o problémoch pri tvorbe komiksov. V tvorivej dielni pod názvom Slová v bubline sa dozvedeli zaujímavé informácie o komiksoch, vzniku, tvorbe a výtvarníkoch, ktorí komiksy tvoria.

Mgr. Alena Oroszová

Môže Vás zaujímať...

Oznámenia
X