V súťaži “Hnúšťanský akord” sa umiestnili aj žiaci z belianskej ZUŠ

Malé mestečko Lipany bolo 20. februára 2017 poverené usporiadaním XIX. ročníka krajského kola vedomostnej súťaže “ HNÚŠŤANSKÝ AKORD “ v predmete hudobná náuka.
Už po desiatykrát sa žiaci ZUŠ zapojili do tejto náročnej, ale zaujímavej súťaže, kde sa žiaci zdokonaľujú v základných poznatkoch v oblasti všeobecnej hudobnej náuky zábavnou formou.

Súťaž pozostáva zo štyroch oblastí a každá má štyri ďalšie pod témy.
I. oblasť : stupnice, intervaly, akordy
II. oblasť : hudobné výrazy, hudobné nástroje, dejiny hudby
III. oblasť : takty, rytmus, pesničky
IV. oblasť : na krídlach melódie.

Súťažiaci museli za určený časový limit vyškrtať slová osemsmerovky a napísať jej tajničku; na takty rozstrihanú pesničku, ktorej boli odobrané slová, opäť správne poskladať; šípkami pospájať hudobné nástroje symfonického orchestra hudobné výrazy s ich významom, priradiť skladbu ku skladateľovi; sluchovou analýzou správne určiť zahrané intervaly, stupnice, akordy; za 30 sekúnd správne popísať hudobný nástroj, melodickú ozdobu, druh tanca, hudobného skladateľa; nájsť v napísaných vetách ukryté hudobné výrazy, hudobné nástroje, dynamické znamienka a označenia prednesu. Medzi najťažšie úlohy patrili rytmické zadania, ale aj tie zvládli úspešne. Hravo sa popasovali s náročnou úlohou transponovania ľudovej pesničky o daný interval, do neznámej tóniny a vo vypočutej ukážke mali spoznať ľudský hlas, hudobný nástroj, druh tanca a štýlové obdobie skladby.

Svedomitá a náročná príprava žiakov v kategóriách A -B C trvala niekoľko mesiacov a nebola márna.
Žiaci A kategórie – Emily Mária Hudačeková, Katarína Kraváriková a Emma Nebusová – nováčikovia v súťaži, sa držali veľmi statočne. Spomedzi silnej konkurencie 6-ich družstiev získali 5. miesto s veľmi tesnými bodovými rozdielmi.
Žiaci B kategórie – Sára Barloková, Liliana Boháčová a Anna Nebusová obsadili II. miesto.
Podobne žiaci C kategórie – Jennifer Alexyová, Benjamín Gurka a Klaudia Zatkovská získali tiež II. miesto.
Všetci súťažiaci boli odmenení diplomami, umiestnení dostali krásny pohár a pamiatkové darčekové predmety.
Všetci žiaci nám urobili radosť, presvedčili sami seba, že aj v hudobnej náuke je čosi zaujímavé, čo rozvíja ich myslenie, ich osobnosť a rozširuje obzor v rôznych oblastiach hudby.
BLAHOŽELÁME A ĎAKUJEME ZA SVEDOMITÚ PRÍPRAVU A ÚSPEŠNÚ REPREZENTÁCIU NAŠEJ ŠKOLY.

Mgr. Janka Šavelová

Môže Vás zaujímať...

Oznámenia
X