Zapojte sa do súťaže o najväčší zemiak

Aj vy sa už chystáte alebo už máte za sebou zber zemiakov, či “po našom – gruľovku”? Možno pri nej natrafíte na netradične veľké zemiaky. A to je šanca sa zapojiť so originálnej súťaže o najväčší zemiak, ktorá sa usporadúva už tradične v rámci Spišského zemiakarského jarmoku, ktorý tento rok pripadá na sobotu 22. septembra 2018. A ako sa zapojiť do tejto súťaže? Čítajte ďalej:

16. Spišský zemiakarský jarmok v Spišskej Belej
22. septembra 2018

Súťaž o najväčší zemiak
(súťaž pre širokú verejnosť)
„Propozície súťaže“

Vyhlasovateľ súťaže: Mesto Spišská Belá (Mestský úrad, Petzvalova 18).

Súťažiaci: súťaž je určená pre širokú verejnosť – t. j. zapojiť sa do nej môže každá fyzická osoba staršia ako 18 rokov.

Podmienky účasti :
1./ súťažným exponátom môže byť zdravá, umytá, osušená zemiaková hľuza, vložená do igelitového vrecka spolu s menom a adresou súťažiaceho.

2./ odovzdať najneskôr v deň konania jarmoku (22. 9. 2018) do 12.00 hod. súťažný exponát – zemiak organizátorom jarmoku (t.j. vo výstavnom stánku družstva SLOVSOLANUM Spišská Belá). Súťažný exponát – zemiak je možné odovzdať aj pred dňom konania jarmoku – v Regionálnom turistickom informačnom centre v Spišskej Belej v čase jeho prevádzkovej doby.

Hodnotiace kritériá:
Hodnotí sa hmotnosť zemiaka (v gramoch) a pri rovnakej hmotnosti objem zemiaka (súťažného exponátu).

Vyhodnotenie súťaže zabezpečuje : SLOVBYS s. r. o. Spišská Belá.

Vyhlásenie výsledkov súťaže bude v deň konania jarmoku cca. po 15. hod. v rámci kultúrneho programu.

Pre držiteľa najväčšieho zemiaka je pripravená zaujímavá „naturálna“ odmena.

Viac informácii :
Mgr. Marta Grivalská, tel. 4680510, marta.grivalska@spisskabela.sk.

 

Môže Vás zaujímať...

Oznámenia
X