Úspechy žiakov ZŠ M. R. Štefánika v školskom roku 2017/2018

Na záver školského roka si vedenie ZŠ M. R. Štefánika pripravilo prehľad súťaží a aktivít našich žiakov, ktorí nás reprezentovali nielen vo vedomostných, ale aj v športových a umeleckých súťažiach. Ceníme si ich snahu, zodpovednosť, vytrvalosť, vedomosti a talent, ktorými robia dobré meno našej škole a nášmu mestu.
Za ich usilovnosť a vzornú reprezentáciu ĎAKUJEME!
– Olympiáda v slovenskom jazyku – Monika Grichová 9.A – 1. miesto v okresnej súťaži, úspešná riešiteľka krajského kola
– Slovenčina moja, krásne ty zvuky máš – Michaela Kaňuková 8.A – 1. miesto v obvodnej súťaži
– Slovenčina moja, krásne ty zvuky máš – Zuzana Chlebáková 4.A – 2. miesto v obvodnej súťaži

– Hviezdoslavov Kubín – Viktória Olšavská 4.B – 3.miesto v okresnej súťaži

– Miss bábika – Sofia Chovaňáková 1.B – 3. miesto v obvodnej súťaži
– Zuzana Halčinová 2.A – 3. miesto v obvodnej súťaži

– Dejepisná olympiáda – Simona Borovská 6.A – 3. miesto v okresnom kole
Michaela Fudalyová 7.A , Mária Kovalčíková 8.A, Sebastián
Pattermann 9.A, Monika Grichová 9.A – úspešní riešitelia

– Biologická olympiáda – Lenka Selepová 6.A – 1. miesto v okresnom kole, úspešná riešiteľka krajského kola

– Spoznaj svoj región – Monika Grichová 9.A, Sebastián Pattermann 9.A, Terézia Navrátilová 7.A – 2. miesto v regionálnej súťaži
– Spoznaj svoj región – Lucia Zamkovská 9.A , Marek Zemjanek 9.A, Michaela Fudalyová 7.A – 4. miesto v regionálnej súťaži

– Expert Geniality show – Monika Grichová 9.A – 1. miesto TOP EXPERT v rámci Slovenska z 1327 zúčastnených žiakov
Lucia Zamkovská 9.A – 46. miesto TOP Expert v rámci Slovenska z 1327 zúčastnených žiakov

– Matematická olympiáda – Ján Grich 8.A – 1. miesto v okresnej súťaži
– Matematická olympiáda – Filip Kolumber 6.A – 3. miesto v okresnej súťaži

– Pytagoriáda – Simon Škuta 8.A – úspešný riešiteľ
– Pytagoriáda – Šimon Suchý 4.A – úspešný riešiteľ
– Pytagoriáda – Natália Andrášová 4.A – úspešná riešiteľka

– Matematický klokan – Zoran Grivalský 3.A – školský šampión
– Maksík – matematická súťaž Katarína Odumorková 2.A, Barbora Olekšáková 3.A – najlepšie umiestnenie

– Chemická olympiáda – Marek Zemjanek 9.A – úspešný riešiteľ

– Geografická olympiáda – Marek Zemjanek 9.A – 2. miesto okresnej súťaže
– Geografická olympiáda – Patrik Pataky 5.A – úspešný riešiteľ

– Biologická olympiáda – Lenka Selepová 6.A – 1. miesto v okresnej súťaži
Alžbeta Tobisová 6.A – 3. miesto v okresnej súťaži

– Englishstar – medzinárodná súťaž v anglickom jazyku:
Mária Čupková 8.B – 99% úspešnosť
Monika Adamcová 8.B – 96% úspešnosť
Anna Nebusová 7.A – 94% úspešnosť
Šimon Suchý 4.A, Sarah Vavrečáková 4.A, Samuel Ploščica 4.B, Michaela Fudalyová 7.A, Benjamín Morozov 7.A, Timotej Zavadský 7.A, Lívia Koščáková 8.B, Pavlína Alžbeta Krempaská 8.B, Martin Pliško 8.B – úspešní riešitelia

– Všetkovedko – vedomostná súťaž – Šimon Suchý 4.A – Titul Všetkovedko školy

– Učenie, ktoré motivuje – Natália Andrášová 4.A – 5. miesto v rámci Slovenska zo 6066 zúčastnených žiakov

– Ochranárik čísla tiesňového volania – Martin Kňazovický 3.A – 2. miesto v okresnej súťaži

– A slovo bolo u Boha – Grichová Monika 9.A – 1. miesto v krajskom kole, účasť na celoslovenskom kole

– Mikulášsky florbalový turnaj ml. žiakov – 1. miesto- majstri florbalu – Gabriel Talar, Róbert Hadzima,
Erik Pisarčík, Miroslav Polhoš, Samuel Polhoš, Šimon Krempaský, František Korenko, Matej Zemjanek, Dominik Repka, Marek Humeňaj, Jozef Pajer, Alex Blažkovič

– Florbal st. žiakov – 2. miesto v obvodnom kole – Jaroslav Krigovský, Daniel Čaban, Dávid Bernatek, Peter
Knapík, Timotej Bočkai, Kistián Burdíček, Oliver Želonka, Dávid Jurčák, Andreas Krišák, Ján Grich,
Sebastián Kiska

– Futbal ml. žiakov – 2. miesto v obvodnom kole – Marek Humeňaj, Matej Zemjanek, Filip Kolumber,
Gabriel Talar, Róbert Hadzima, Miroslav Polhoš, Erik Pisarčík, Dominik Repka

– Novoročný florbalový turnaj –– 2. miesto – Štefan Bujňák, Dávid Bernatek, Peter Knapík, Timotej
Bočkai, Kristián Burdíček, Oliver Želonka, Dávid Jurčák, Andreas Krišák, Ján Grich, Sebastián Kiska, Michal Lopatovský, Lukáš Pajer

– Veľkonočný florbalový turnaj – 2. miesto Jaroslav Krigovský, Daniel Čaban, Dávid Bernatek, Štefan
Bujňák, Ján Talar, Peter Talar, Peter Knapík, Timotej Bočkai, Kistián Burdíček, Dávid Jurčák, Andreas Krišák, Ján Grich, Sebastián Kiska, Tomáš Kucka

– Florbal dievčat – 1. miesto v obvodnom kole, 2. miesto v okresnom kole
Zuzana Talarova, Sara Pajerova, Miriam Torbíková, Lenka Budzáková, Michaela Bučáková, Ema
Kovalčíková, Zuzana Bujňáková, Melánia Chovaňáková, Klaudia Kaňuková, Viktória Vaverčáková, Júlia Olekšáková, Viktória Ribovičová, Tatiana Bučáková

– Atletika – hod kriketovou loptičkou – Erik Hangurbadžo 8.A – 1. miesto v okresnom kole

– Súťaž v plávaní – Rebeka Šolcová 3.A – 3 miesto v okresnej súťaži

– školský folklórny súbor – žiaci 1. stupňa – reprezentovanie na školských a mestských podujatiach

– Hovorme o jedle – ZŠ M. R. Štefánika – strieborný diplom v rámci Slovenska

-Vianočné aranžovanie – družstvo žiačok Bianca Galliková 7.A , Lenka Selepová 6.A, Alžbeta Tobisová 6.A, Simona Fiamčíková 5.A – 1. miesto v okresnom kole

– Vianočné aranžovanie – individuálna súťaž – Lenka Selepová 6.A – 1. miesto v okresnej súťaži

Okrem týchto úspechov sme boli aktívni aj v mnohých iných súťažiach a projektoch:

Šaliansky Maťko, Európsky deň jazykov, Tvorivé dielne v Kaštieli v Strážkach, Mliečny fond, Tajný život mesta, Vianočná tržnica, Inovatívne vyučovanie s Kozmixom, Olympiáda v anglickom jazyku, Prednes anglickej poézie a prózy, S lesníkom do lesa, Marec mesiac knihy, dopravná výchova pre 1. stupeň, divadlo – O kocúrikovi, ktorý zachránil kráľovstvo, Guľko Bombuľko, plavecký výcvik, škola v prírode, lyžiarsky výcvik, Detská športová olympiáda s MŠ, veľkonočné a vianočné aranžovanie, Deň narcisov, Deň matiek, slávnostná akadémia – Spomienka na Milana Rastislava Štefánika, výtvarné súťaže, exkurzie, rôzne besedy a prednášky v rámci prevencie a ochrany zdravia.

ZŠ M. R. Štefánika, Štefánikova 19, Spišská Belá

Môže Vás zaujímať...

Oznámenia
X