hocico...
Aktuality
Počet zobrazení 6

Uskutoční sa 1. ročník Mládežníckeho sympózia

Mládežnícke sympózium
Mladým záleží

Novovznikajúci mládežnícky parlament pozýva na prvý ročník Mládežníckeho sympózia, kde sa stretnú mladí nášho mesta, budú hľadať odpovede na otázky a spoločne premenia postoj kritiky na tvorbu riešení a budovanie nových vecí. Prečo sa občianska angažovanosť oplatí? Je možné niečo zmeniť? Čo ideme spoločne urobiť pre naše mesto a čo mladí potrebujú?

Naše mesto je plné aktívnych mladých ľudí, ktorí chcú robiť niečo viac, vidia čo by sa dalo zlepšiť a už aj sami na tom pracujú. Prečo sa však v našich nápadoch nezjednotiť, nespolupracovať, a tak dosiahnuť väčšie výsledky? Práve to je úlohou mládežníckeho parlamentu, ktorý má za cieľ zjednotiť mladých nášho mesta, vytvoriť podporu a komunikovať s vedením mesta.

V rámci sympózia bude oficiálne podpísaná deklarácia o vzniku mládežníckeho parlamentu s vyhlásením hlavnej vízie, cieľov a aktivít. Keďže v záujme parlamentu je počúvať názor a potreby mladých a prichádzať s reálnymi riešeniami, pozýva všetkých, ktorí vidia a chcú prispieť k rastu nášho mesta a života v ňom. Stretneme sa 15. júna v kinosále mesta Spišská Belá od 10:00.

Program bude plný:

  • inšpiratívnych príbehov mladých, ktorí boli aktívnou súčasťou ich miest a dosiahli zaujímavé výsledky,
  • workshopov na témy participácia a občianska angažovanosť so zameraním na naše mesto,
  • panelových diskusií na tému potrieb mladých v Spišskej Belej,
  • spoločného neformálneho času.

Buď súčasťou tohto jedinečného projektu a registruj sa sem.

Tešíme sa na Vás

Tím Mládežníckeho parlamentu  

Tags: Aktuality

Najčítanejšie články

Najnovšie články
Menu
Oznámenia
X