Putovná výstava “Biblia na cestách” v Spišskej Belej

Putovná výstava Biblia na cestách sa už onedlho premiestni na tri týždne do Spišskej Belej. Niekoľko desiatkov vzácnych exponátov “Knihy kníh” si môžete pozrieť v priestoroch budovy AT TATRY spol. s. r. o. (na prízemí) na Petzvalovej 37 v Spišskej Belej. Výstava bude sprístupnená od 3. 4. do 21.4. 2017 v pracovné dni od 8.00 do 16.30 hod. Vstup je voľný.

Súčasťou výstavy budú aj dve špecializované prednášky s názvom TAJOMSTVO DÁVNYCH ZVITKOV (objav zvitkov starého zákona v roku 1947 na brehoch mŕtveho mora) – 20. 4. 2017 o 16.00 hod. a VÝNIMOČNOSŤ BIBLIE – KNIHY KNÍH (v čom sa text Biblie líši od inej literatúry) – 13. 4. 2017 o 16.00 hod. Tieto dve zaujímavé témy nám priblíži Jozef Píst.

V prípade väčšej skupiny (školy a pod.) prosíme nahlásiť sa vopred na: Veronika Ivančáková (Regionálne turistické a informačné centrum, Petzvalova 17), 052/4680510 alebo ivancakova@spisskabela.sk

Viac informácii o výstave a exponátoch aj na: www.biblianacestach.sk

Vznik projektu pod názvom BIBLIA NA CESTÁCH na Slovensku, bol inšpirovaný výstavou Biblií v Českej republike. Veľkou výzvou bolo hľadanie a mapovanie zdrojov a informácií, ktoré mali pomôcť pri získaní starých výtlačkov, zvitkov a dokumentov. Viac ako pol roka usilovnej snahy organizátorov prinieslo výsledky v zozbieraní asi 40 kusov starých výtlačkov Biblií, spevníkov, modlitebných kníh, kancionálov a katechizmov v časovom rozmedzí rokov 1693-1890.

Ďaľšia čast kníh (asi 50 kusov) sú zaradené ako mladšie a posledná časť kníh sú nové súčasné knihy, ktoré predstavujú Bibliu v jej mnohojazyčných úpravách vrátane detských ilustrovaných kníh.

Súčasným najstarším exponátom výstavy, je Biblia z roku 1693 v latinskom jazyku VULGÁTY. Ďalej tzv. “Hallské” vydanie Biblie z roku 1722 v staročeštine, ktorú vydal Matej Bel a Daniel Krman. Ozdobným “švabachom” je písané tzv.Gdaňské vydanie Biblie v poľskom jazyku, z toku 1726. Je možné si prezrieť aj staročeský “Žaltár” z roku 1744, či sa zoznámiť z prekladom Nového zákona z gréckej pôvodiny do staročeštiny, preloženého v roku 1568 Janom Blahoslavom.
Veľmi starý a vzácny je pergamenový zvitok TÓRY, zachránený z budovy synagogy pred komunistickým režimom, na ktorom je v hebrejskom jazyku opísaná časť knihy Deuteronomium (5. Kniha Mojžíšova) a to od kapitoly 22. Do 27.
Ďalším unikátom je Biblia vydaná v U.S.A v počte len 3 KUSOV! Váží takmer 10kg a každá z jej 66-tých kánonických kníh, je vytlačená v inom svetovom jazyku. Kniha je na výstavu zapožičaná z mesta Bern vo Švajčiarsku na dva roky.

Z nových kníh je nielen pre zberateľov, zaujímavé luxusné prevedenie tzv. BIBLIE-DALÍ, v ktorej ilustrácie namaľoval slávny španielský maliar surrealizmu Salvador Dalí. Kniha váži 17 kilogramov a na Slovensku je len 333 kusov tejto knihy. Ďalším unikátom sú veľmi zaujímavé Biblie zo vzdialeného Tichomoria, ako napríklad Biblia z malého ostrova Samoa, či Nový zákon v jazyku maorov, pôvodných obyvateľov Nového Zélandu. Skutočným unikátom je „Biblia“ vo forme MP3, ktorý obsahuje nahrávku celej Biblie v jazyku pidgin-english, ktorým hovoria domorodci na ostrove Papua nová Guinea. Tento prístroj je napájaný solárnou energiou. Zvláštnosťou je tzv. Biblia do nepohody (vystavená v akváriu), ktorá je vode odolná a nehorľavá. Tajomstvo „papiera“, z ktorého je vyrobená je chránené patentovým úradom USA.

Výstava ponúka aj súčasné preklady Biblii, tiež komentáre, slovníky, encyklopédie a sprievodnú literatúru. Časť vystavených kníh je tiež venovaná deťom a mládeži, niektoré z nich je možné zakúpiť. Pre školy a väčšie skupiny je pripravená krátka prednáška na tému História Biblie a jej obsah.

 

 

Môže Vás zaujímať...

Oznámenia
X