Svet internetu a online bezpečnosť detí a mladých nášho mesta

V spolupráci so Základnými školami Expression o.z. plánuje ďalší projekt so zameraním na bezpečnosť, tentokrát však v online svete. Nadácia pre deti Slovenska v rámci programu Bezpečne doma, bezpečne v komunite, podporila projekt Občianskeho združenia Expression pod názvom „Bezpečne online“.

Je potrebné hovoriť o online bezpečnosti?

Projekt “Bezpečne online” ma za cieľ podať nie len teoretické informácie o bezpečnosti na internete, ale prizvať žiakov 9. ročníkov, aby sa stali aktívnymi vo vytváraní bezpečnejšieho prostredia vo svojej online komunite. V prvej fáze projektu žiaci dostanú informácie o bezpečnosti v online priestore z pohľadu odborníkov, a tiež informácie o kyberšikane. Informácie budú podávané zážitkovou formou, prostredníctvom neformálneho vzdelávania či “živých knižníc” a “storytellingu”. V druhej fáze projektu dostanú možnosť navrhnúť konkrétne spôsoby zlepšenia bezpečnosti na internete a zvýšenia informovanosti detí a mladých o danej problematike v ich komunite, tam kde sa pohybujú práve oni. Najlepšie návrhy budú zrealizované. Projekt tak nebude len o teoretických informáciách, ale žiaci sa budú priamo podieľať na zlepšení bezpečnosti v ich online priestore.

Autor príspevku: Tím o.z. Expression

Môže Vás zaujímať...

Oznámenia
X