Stále môžete podávať žiadosti o prijatie dieťaťa do MŠ

Materská škola na Mierovej ulici oznamuje všetkým rodičom, že aj naďalej môžu podávať žiadosti o prijatie dieťaťa do materskej školy a to :
– pre Elokované pracovisko Zimná 47 od 3 rokov do 6 rokov,
– pre Elokované pracovisko Letná 5 od 2 rokov do 6 rokov,
do 17. júla 2017.
Prijaté deti budú rozdelené do tried podľa veku.

Môže Vás zaujímať...

Oznámenia
X