Spomienka na oslobodenie mesta

Dňa 27. januára 2018 uplynulo 73 rokov od oslobodenia mesta Spišská Belá, ako aj ďalších okolitých miest a obcí spod nemeckej okupácie počas 2. svetovej vojny.

Pri príležitosti 73. výročia oslobodenia mesta Spišská Belá počas 2. svetovej vojny, sa 26. januára 2018 konal pietny akt kladenia vencov, najprv pri pamätnej tabuli venovanej padlým počas 2. svetovej vojny, ktorá je osadená na budove mestského úradu. Následne aj pri soche Partizána v parku pri evanjelickom kostole, kde si prítomní uctili pamiatku všetkých obetí 2. svetovej vojny. Tejto pietnej spomienky sa zúčastnili členovia miestnej Základnej organizácie Slovenského zväzu protifašistických bojovníkov (ZO SZPB), zástupcovia mestského úradu a žiaci z oboch základných škôl v našom meste. Zúčastneným sa prihovorila aj členka ZO SZPB Danka Vargová, ktorá vo svojom príhovore zdôraznila, aké nevyhnutné je, aby sme si pri každej vhodnej príležitosti pripomínali historické momenty druhej sv. vojny. V našom meste okrem uvedených dvoch pietnych miest, máme ešte jedno, ktoré symbolizuje udalosti 2. svetovej vojny a to hrob neznámeho sovietskeho vojaka na mestskom cintoríne.

Môže Vás zaujímať...

Oznámenia
X