Spoločným hlasovaním za detské ihrisko, outdoorové fitness centrum a komunitnú záhradu

Mesto Spišská Belá sa zapojilo nového projektu Nadácie COOP Jednota, ktorý je zameraný na podporu lokálnych komunít. Cieľom projektu je podnecovanie a podpora rozvoja miestnych a regionálnych iniciatív a podpora účasti občanov na miestnom a regionálnom rozvoji formou drobných stavieb ako sú komunitné záhrady, altánky a prístrešky, ihriská, výsadbou a udržiavaním zelene či propagáciou tradícií Slovenska a pod. Spišská Belá sa takto zapojila hneď s tromi vlastnými projektami, za ktoré môžete zahlasovať v belianskej predajni COOP Jednota. Víťazný projekt bude podporený finančnou čiastkou 6 000€.

Hlasovanie bude prebiehať na predajniach COOP Jednota v termíne od 01.08.2017 do 30.09.2017. Za každý zrealizovaný nákup v hodnote 5 € získate 1 žetón, ktorým zahlasujete za projekt, ktorý chcete podporiť. Žetón zákazník obdrží pri pokladni a vhodí ho do urny určenej na hlasovanie.

Mesto Spišská Belá sa uchádza o grant v hodnote 6 000 € v týchto projektoch:

Vybudovanie detského ihriska v Strážkach – Mestu Spišská Belá záleží na bezpečnosti občanov, návštevníkov a chceme vytvoriť plnohodnotný, bezpečný priestor pre rodiny s deťmi, kde by mohli rozvíjať svoje športové a pohybové aktivity a zmysluplne tráviť voľný čas. Hlavným cieľom projektu je vybudovať toto detské ihrisko pre rodiny s deťmi, ktorým chýba v danej lokalite bezpečný priestor na trávenie voľného času s deťmi.

Komunitná záhrada v Dennom centre pre seniorov v Spišskej Belej – Hlavnou myšlienkou je využiť existujúcu záhradu Denného centra pre seniorov v Spišskej Belej a vybudovať v nej altánok s posedením a vytvoriť okrasno-funkčnú záhradu, v ktorej budú návštevníkom chvíle oddychovať bylinky, kvety, či skalky.

Posilňovňa na čerstvom vzduchu – outdoorové fitness centrum na Belianskom rybníku – Hlavnou myšlienkou je využiť verejné priestranstvo Belianskeho rybníka a zmeniť ho na ešte atraktívnejšiu viacúčelovú rekreačnú zónu a to aj vybudovaním outdoorového fitness centra pre všetky vekové kategórie na čerstvom vzduchu.

Viac informácií o týchto projektoch nájdete na: https://coop.sk/sk/program-podpory-lokalnych-komunit

ĎAKUJEME ZA VAŠE HLASY!!!

Finančné prostriedky určené na projekt „Program podpory lokálnych komunít“ poskytnú partneri projektu: RAJO, a.s., Unilever Slovensko, spol. s.r.o. HENKEL SLOVENSKO, spol. s.r.o., COOP Jednota Slovensko, spotrebné družstvo prostredníctvom nadácie Nadácia COOP Jednota.

 

 

Môže Vás zaujímať...

Oznámenia
X