Spišská Belá v Brücku a Ozarowe

Mesiac jún sa pre Spišskú Belú niesol okrem veľkolepých osláv Dní mesta Spišská Belá aj v duchu udržiavania našich dobrých vzťahov a väzieb s partnerskými mestami v zahraničí. V úvode mesiaca sme v Spišskej Belej privítali delegáciu z partnerského mesta Brück v Nemecku, ktorá sa zúčastnila práve osláv Dní mesta Spišská Belá počas víkendu 4. – 5. júna.

Týždeň po týchto oslavách vycestovala naša delegácia tvorená učiteľkami základných škôl zo Spišskej Belej ako aj zástupcami mestského úradu na trojdňovú návštevu školského festivalu konanú v nemeckom Brücku. Ako zhodne tvrdia všetci zúčastnení, návšteva bola veľmi inšpiratívna a príjemná. Odniesli si z nej mnoho pozitívnej energie a nadobudli nové poznatky, ktoré určite využijú aj na pôde našich škôl. V Nemecku nás od 11. – 13. júna reprezentovali Mgr. Silvia Belončáková, Mgr. Monika Gurková, Mgr. Dagmara Buricová, Mgr. Viera Michlíková, Mgr. Monika Kovaľová,  Mgr. Silvia Antosiewiczová, Jozef Kuna a Ján Suchanovský.

Spišská Belá prijala aj pozvanie od partnerského mesta Ozarow v Poľsku na ich mestské oslavy, ktoré sa konali 19. – 20. 6. 2016.  Týchto osláv mesta Ozarow sa zúčastnili Jozef Kuna, Mgr. Marek Podolinský, Veronika Ivančáková, Ondrej Firek a Ing. Lukáš Hotary. Naši belianski zástupcovia nás zároveň s pekným výsledkom reprezentovali na futbalovom zápase, ktorý bol súčasťou týchto osláv a skončili tretí.

Môže Vás zaujímať...

Oznámenia
X