Spišská Belá má nové logo na tričko

V polovici februára 2016 vyhlásil primátor mesta Štefan Bieľak súťaž o návrh loga na oficiálne tričká mesta Spišská Belá, ktorá trvala až do konca apríla. Počas tejto doby sa do súťaže zapojilo 48 autorov. „V priebehu týchto necelých troch mesiacov som na svojej emailovej adrese obdržala 110 súťažných návrhov, z ktorých sa napokon podarilo odbornej porote vybrať jeden víťazný. Rozhodovanie však vôbec nebolo jednoduché, pretože viacero návrhov bolo veľmi vydarených, avšak nehodili sa na tlač trička“, hodnotí súťaž Alexandra Olekšáková, ktorá bola zodpovedná za priebeh celej súťaže. Smerodajné pre porotu boli pri rozhodovaní najmä faktory ako jednoduchosť, zapamätateľnosť, no najmä leitmotív, ktorým bolo zhmotnenie identity Spišskej Belej v kreatívnej podobe. Najlepšie vystihol tieto podmienky Ondrej Miškovič, ktorý nám do súťaže zaslal logo, ktoré bolo napokon vyhodnotené ako víťazné. „Víťazné logo v sebe zosobňuje to, čo sme hľadali. Autor do neho obsiahol prvky, s ktorými sa môže stotožňovať obyvateľ Spišskej Belej. V srdci je umiestnený zvon sv. Antona Pustovníka, patróna mesta a pod ním je nápis Srdcom Belančan. Víťaznému logu sme sa však ešte rozhodli urobiť drobné kozmetické úpravy (pôvodné logo nájdete nižšie v prílohe),“ približuje A. Olekšáková víťazné logo. S výberom víťazného loga je spokojný aj primátor mesta Štefan Bieľak, ktorý je za bežných okolností tvrdým zástancom pomenovania Beľan a slovu Belančan, ktoré je obsiahnuté v logu sa vyhýba: „Najmä pre mladú generáciu je pomenovanie obyvateľa Spišskej Belej slovom Belančan bližšie a aj preto som v tomto prípade prižmúril oko,“ vyjadril sa primátor počas verejného vyhlásenia výsledkov súťaže na podujatí Dni mesta Spišská Belá, ktoré sa konalo v sobotu 4. júna 2016.

Zaujímavosťou súťaže je, že sa primátor Štefan Bieľak rozhodol udeliť aj Cenu primátora mesta, ktorú získala Janka Olekšáková. V jej návrhu sa nachádza zakladateľ modernej optiky Jozef Maximilián Petzval, jedna z najvýznamnejších osobností Spišskej Belej. „Tento návrh má hneď oslovil, je veľmi kreatívny. Plánujeme ho využívať na reprezentačných aktivitách mesta. Jeho výhodou je možnosť variovať obrazy vo filme podľa potreby,“ dodal primátor mesta Spišská Belá.

Obaja autori ocenených návrhov si prevzali za svoje návrhy finančnú odmenu 50€ a samozrejme novučičké tričko Spišskej Belej s víťazným logom.

Touto cestou sa zároveň chceme poďakovať všetkým, ktorí ste sa zapojili do tejto súťaže. Bola radosť sledovať, koľko talentovaných ľudí sa nachádza v Spišskej Belej a jej okolí.

Môže Vás zaujímať...

Oznámenia
X