Spišská Belá bude už tretí krát chodiť do práce na bicykli

Spišská Belá sa zapojila do 5. ročníka celoslovenskej kampane Do práce na bicykli. Kampaň má zábavnou formou podporiť rozvoj trvalo udržateľnej mobility v mestách a podnietiť samosprávy, aby vytvárali na svojom území vhodné podmienky na využívanie cyklistickej dopravy. Zároveň má motivovať aj zamestnávateľov, aby vytvorili vo svojich sídlach podmienky pre zamestnancov, ktorí dochádzajú do práce na bicykli. V minulom ročníku sa do kampane zapojilo trinásť belianskych tímov a pevne veríme, že ich v tomto ročníku pribudne ešte viac.

Registrácia prebieha na stránke www.dopracenabicykli.eu.
Viac informácií poskytne Mgr. Marta Grivalská – 052/4680 510 alebo marta.grivalska@spisskabela.sk.

Pozri aj: Spišská Belá najazdila do práce na bicykli 3 907 km

Môže Vás zaujímať...

Oznámenia
X