Spišská Belá bola súčasťou Cimbal tour 2018

V kinosále Mestského úradu v Spišskej Belej sa v utorok 15. mája uskutočnil mimoriadny cimbalový koncert. V rámci Cimbal Tour 2018, sa aj v našom meste predstavili so svojím programom študenti Akadémie umení v Banskej Bystrici pod vedením predsedkyne Svetovej cimbalovej asociácie Viktórie Herencsár z Budapešti. Účinkujúci predstavili plnej kinosále cimbal v rôznych podobách. Účinkovanie mladých cimbalistov v Spišskej Belej nebolo náhodné. Pod pedagogickým dozorom Viktórie Herencsár vyštudoval hru na cimbal aj učiteľ belianskej ZUŠ Michal Paľko: “Teší ma, že sme mohli hostiť podujatie v rámci tejto cimbalovej tour. Trieda profesorky Herencsár zastáva významné postavenie na európskej cimbalovej scéne a študenti už vyše 20 rokov obsadzujú miesta prestížnych medzinárodných súťaží”. Na konci koncertu poďakovala riaditeľka ZUŠ Zuzana Kosturko i Michal Paľko všetkým účinkujúcim za vynikajúci koncert a odovzdali malú pozornosť významným hosťom podujatia Viktórii Herencsár, ako aj predsedovi Slovenskej cimbalovej asociácie Martinovi Budinskému.

Podujatie podporil z verejných zdrojov Fond na podporu umenia.

Môže Vás zaujímať...

Oznámenia
X