hocico...
Aktuality
Počet zobrazení 40

Socha Štefánika sa vracia do Spišskej Belej – Mestské zastupiteľstvo schválilo vyhlásenie dobrovoľnej zbierky

Už dlhší čas rezonuje v Spišskej Belej téma znovuobnovenia sochy generála Milana Rastislava Štefánika, ktorá v minulosti predstavovala v našom meste významnú dominantu a dlhé roky bola svedkom a dejiskom významných spoločenských a kultúrnych podujatí v meste. Iniciatíva na toto znovuobnovenie sochy, ktorá vyšla od súčasných i bývalých obyvateľov mesta, bola podporená samosprávou mesta a stretla sa medzičasom s pozitívnym ohlasom aj mimo územia mesta Spišská Belá.

Dňa 4.7.2017 mestské zastupiteľstvo v Spišskej Belej schválilo vyhlásenie dobrovoľnej zbierky na znovuobnovenie sochy gen. Milana Rastislava Štefánika v Spišskej Belej. V zmysle zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení je tzv. dobrovoľná zbierka na znovuobnovenie sochy Milana Rastislava Štefánika vyhlásená za nasledovných podmienok:

1./ Vyhlasovateľ zbierky: Mesto Spišská Belá, Petzvalova 18, Spišská Belá, IČO 326 518,
2./ Názov zbierky: Znovuobnovenie sochy Milana Rastislava Štefánika v Spišskej Belej,
3./ Účel zbierky: Zabezpečiť financovanie nákladov na znovuobnovenie (zhotovenie a osadenie) sochy Milana Rastislava Štefánika v Spišskej Belej,
4./ Miesto konania zbierky: Územie mesta Spišská Belá,
5./ Spôsob vykonania zbierky : Dvoma spôsobmi: bezhotovostne – vložením financií na transparentný účet zriadený v banke alebo vložením hotovosti do stacionárnych pokladničiek v čase a mieste určenom mestom a následným vložením hotovosti na uvedený účet,
6./ Číslo účtu zbierky: SK5009000000005126511765 vedený v Slovenskej sporiteľni a.s.,
7./ Zbierka sa vyhlasuje na dobu do 30.11.2018,
8./ Vyúčtovanie zbierky: Sa zverejní obvyklým spôsobom do 30 dní od jej ukončenia,
9./ Kontaktná osoba: Jana Neupauerová (sekretariát primátora mesta) – 052/4680511.

Mesto Spišská Belá vytvorilo na tieto účely transparentný účet, kde môžu všetci svojim dobrovoľným príspevkom podporiť znovuobnovenie sochy M. R. Štefánika v Spišskej Belej.

Aktuálny stav, jednotlivé príspevky a všetky pohyby môžete nájsť na tomto linku: http://transparentneucty.sk/#/turnovers/5126511765

Číslo transparentného účtu :
Slovenská sporiteľňa: SK 5009 0000 0000 5126 5117 65
Swift kód: GIBASKBX
Kód banky: 0900

Viac informácii o myšlienke znovuosadenia sochy generála Štefánika v Spišskej Belej, ako aj podrobnosti o jej histórii a súčasnosti, nájdete kliknutím na nasledujúce odkazy:

Socha M. R. Štefánika
História sochy
Obnova sochy
Organizátor zbierky
Transparentný účet
Fotogaléria

“Vážime si každý príspevok, každého darcu!
Ďakujeme za Vašu pomoc!”

Najčítanejšie články

Najnovšie články
Menu
Oznámenia
X