Slovenský Červený kríž ocenil občanov Spišskej Belej Janského plaketou

22. novembra 2017 usporiadal Slovenský Červený kríž, územný spolok Poprad slávnostné odovzdávanie vyznamenaní Slovenského Červeného kríža pre mnohonásobných bezpríspevkových darcov krvi. Slávnosť sa konala na Mestskom úrade v Poprade, kde si toto ocenenie humánnosti a šľachetnosti prevzalo aj 17 obyvateľov mesta Spišská Belá. Bronzovou Janského plaketou boli ocenení Radoslav Adamjak, Lucia Dobrá, Adriana Hradická, Igor Jurský, Alojz Lenkavský, Richard Lenkavský, Branislav Olekšák, Michaela Pisarčíková, Dávid Pješčák, Radoslav Romaňák a Matej Ščigulinský. Striebornú Janského plaketu získali John Graham, Milan Mačura, Peter Porubec, Jana Tomalová a Pavol Venglár. Vzácnu zlatú Janského plaketu za 40 odberov krvi získala Henrieta Bonková. Mesto Spišská Belá ďakuje všetkým svojim oceneným občanom za ich obetavosť, nezištnú pomoc a zodpovedný prístup, aj vďaka ktorému je možné zachraňovať ľudské životy.

Môže Vás zaujímať...

Oznámenia
X