hocico...
Aktuality
Počet zobrazení 372

Slávnostné obrady osláv životného jubilea a prijatia novonarodených detí

Slávnostné obrady osláv životného jubilea

Keď preletia roky
ako víchor v duši,
veľkosť citov žiaden čas nepreruší.
I keď čas sa drobí v čriepkoch snov,
treba ich občas pozliepať
a obliecť do krásnych slov.

Súčasťou nášho občianskeho života v meste sú aj múdre rady a životné skúsenosti našich občanov jubilantov, ktorých si veľmi vážime. Z príležitosti osláv ich životných jubileí im bol v dňoch 06. a 07. júla 2021 odovzdaný finančný dar v Regionálnom turistickom a informačnom centre v Spišskej Belej za prísnych hygienických opatrení. Pozvaných bolo 62 jubilantov. Každý pozvaný jubilant sa podpísal do kroniky mesta a bola mu odovzdaná obálka s blahoželaním od pána primátora spolu s finančným darom.

06. júla a 07. júla 2021 boli pozvaní jubilanti, ktorí sa v 2. štvrťroku 2020 a 2021 dožili životného jubilea 70, 75, 80, 85, 90 a viac rokov.

Jubilanti, ktorí si finančný dar v stanovenom čase nevyzdvihli si ho môžu stále prevziať na Regionálnom turistickom a informačnom centre do konca budúceho týždňa.

Slávnostné obrady prijatia novonarodených detí

Je tradíciou, že každá rodina patrične oslávi príchod nového člena rodiny. Aj mestu Spišská Belá bolo cťou odovzdať finančný dar rodičom novonarodených detí, ktoré pribudli do rádov občanov mesta Spišská Belá v 2. štvrťroku 2020 a 2021.

Do kroniky mesta tak pribudlo 31 nových „občiankov“. Rodičia pozvaných detičiek svojím podpisom v kronike potvrdili prevzatie finančného daru a blahoželania od primátora mesta.

Ďakujeme všetkým, ktorí venovali svoj čas a prišli, mladým rodinkám prajeme veľa šťastných dní s ich ratolesťami a jubilantom veľa životných síl.

Najčítanejšie články

Najnovšie články
Menu